Peti dan devetnice GodZ

Peti dan devetnice 5/9

Četvrtak, 16. studenoga 2017.

Peti dan devetnice protekao je prema slijedu koji smo najavili: jutarnja misa sa časoslovom  u 7 sati, i još dva misna slavlja, u 8 sati i 9 sati, nakon čeka je slijedilo euharistijsko klanjane, koje su predmolili kanditati za krizmu i njihovi roditelji i članovi Vijeća roditelja. Kroz to vrijeme,od 10 do 12 sati, vjernici su mogli sudjelovati na duhovnom razgovorom sa svećenicima misionarima u župnim prostorijama. U podne, kada je zazvonilo na zvoniku, samostanska obitelj predmolila je časoslov u crkvi, Službu čitanja i Srednji čas, a nakon toga je slijedio Blagoslov s Presvetim.

U drugom dijelu dana, od 16 do 18 sati, nastavljen je susret sa svećenicima misionarima u župnim prostorijama. U 18 sati slijedio je navještaj o temi dana, koji je navijestio fra Perica Maslać na temu: Majka – radnica; u 18,30 sati molili smo krunicu i molitve Čudotvornoj Gospi od Zdravlja. U    19 sati slavili smo večernju misu i poslušali prigodnu propovijed fra Perice Maslaća. U 20 sati upriličili smo susret između misionara i kanditata za krizmu, njihovih roditeljai članova Vijeća roditelja.