Povijest samostana

Kad su turske vojne snage navalile 1715.god. na Cetinsku krajinu, grupa Franjevaca sklonila se u Split. Smjestili su se u jednoj kući kod crkve sv.Filipa. Kako su ti prostori bili neprikladni, brzo su unajmili kućicu u predgrađu Dobri i privremeno se u njoj nastanili. Međutim, 1717.god. prešli su u hospicij uz crkvicu Gospe od Pojišana i 1718.god. počeli graditi samostan. Zbog parnice s kaptolom prekinuli su gradnju i odustali od smještaja na Pojišanu. Većina ih se vratila u Sinj, a na Dobrome su ostala trojica. God. 1723. kućica na Dobrom proglašena je na kapitul u Požegi za hospicij Marijina Navještenja ili Svete Marije. Franjevci su 1729.god. kupili dvije kućice i vrt kod općinskog bunara „dobre vode“ na Dobrom (Pozzobuon) te oko 1731.god. počeli graditi samostan, koji se, prema titularu Provincije, nazivao Presv. Otkupitelja, a tek od 1765.god. Prikazanja bl. Djevice Marije i konačno od 1767.god. samostan Sv.Marije od Zdravlja ili Gospe od Zdravlja.

Budući da je samostan bio mali, pred kraj XVIII. St. podignuta je zgrada, s druge strane crkve, za tkaonicu redovničke robe. U vrijeme francuske vladavine 1806.god. započela je gradnja dvaju lukova do crkve pomoću kojih se samostan spojio s crkvom. God. 1862. izgrađena je zgrada nad lukovima u crkvu. Kako je 1888.god. provincijski ured premješten iz Šibenika u Split, samostan je postao tijesan i stoga se 1896.god. zgrada podigla za još jedan kat. Nakon dugih i mučnih priprava, koje su počele još 1969.god., počeo se 1984.god. graditi novi samostan, prema projektu arh. Slavena Rožića. Nakon velikih žrtava i odricanja cijele zajednice, samostan je bio useljiv 1986.god. Ispred njega je 1990.god. postavljen brončani spomenik fra Filipa Grabovca, koji kažiprstom pokazuje prema crkvi u kojoj se štuje sveta prilika, rad ak. kipara Stipe Sikirice.

Franjevci su u Splitu već od početka držali srednju školu za svoje kandidate koju su vodili „magistri invenum“. Od 1748.god. počela se u samostanu predavati filozofija koja se održala sve do austrijske reforme školstva (XIX.st.). Osim toga, još od 1733.god. predavala se povremeno bogoslovija, ali redovno tek od 1754. godine.

Samostan Gospe od Zdravlja - 1932. godineKapela Navještenja Marijina na Dobrome izgrađena je 1731.-1732.god. Ona je uskoro postala tijesna i stoga je 1759.-1770.god. izgrađenija prostranija barokna crkva koja se polagano uređivala. Do nje je 1846.god. podignut zvonik (ing. Vicko Andrić). Crkva je 1843.god. posvećena.

Međutim, kako je pobožnost prema Gospi od Zdravlja sve više rasla, a Split rastao, počelo se misliti na gradnju veće crkve. Nakon dosta muka oko skupljanja milodara, izgrađena je 1936.-1937. god. prostrana moderna crkva prema nacrtu arh. Lavoslava Horvata. Na sjevernoj zidnoj plohi, iza glavnog oltara prema puku, Ivo Dulčić je izveo 1958.god. veličanstvenu fresko-sliku Krista Kralja. Na prostranom pjevalištu postavljene su 1961.god. orgulje. U samostanu postoji knjižnica od oko 3000 primjeraka. Nakon gradnje novog samostana osnovana je pinakoteka koja služi za organiziranje izložbi i predavanja.

Od 1888.god. u samostanu je provincijski ured s razgranatom djelatnošću. Provincijski arhiv, sređen 1972.god., pod državnom je zaštitom. U crkvi i samostanu od 1949.god. pomažu Školske sestre Franjevke Krista Kralja provincije Presv. Srca Isusova (Split).

Provala i oskvrnuće Gospine slike i oltara - 1094. godine

Župa Gospe od Zdravlja

Župa je osnovana 7.svibnja 1946. god. pod nazivom Krista Kralja, ali je 21.studenoga 1976.godine naziv promijenjen u Gospa od Zdravlja. Župa obuhvaća predjele grada Dobri, Lovret i Skalice, koji su do tada pripadali župi sv. Križa u Velom Varošu.

Župni obredi obavljaju se u samostanskoj crkvi, svetištu Gospe od Zdravlja, koja ujedno služi i kao župna. Crkva je poznata po cjelodnevnom ispovjedanju. FSR ima 80, a FRAMA 30 članova. U župi djeluje 7 neokatekumenskih zajednica i zajednica Obiteljski susreti. Savjetovalište za obitelj djeluje od 1991.god. U sklopu župe i samostanu Gospe od Zdravlja djeluje i karitativna udruga Provincije Panis vitae u čijem sklopu djeluje i Malteška služba.