CORONATA molitve Gospi od Zdravlja

CORONATA

Molitve Čudotvornoj Gospi od Zdravlja
za očuvanje od korona virusa

Pred likom Isusove i naše majke Marije, nakon poslijepodnevne mise u 17 sati, molit ćemo prigodne molitve, da nas Čudotvorna Gospa od Zdravlja, dobra Majka na Dobromu, preporuči svome Sinu, našem Gospodinu Isusu Kristu, da nas oslobodi pošasti korona virusa, bolesti koja se nadvila nad nama.

U nemogućnosti da molite s nama u crkvi, možete moliti preko naše webice (svaki dan u tjednu nova molitva): 

godz.maria.coronata