JEDAN PREGLED U DVA POGLEDA  XXX: nedj. kroz god. Duhovna miso

JEDAN PREGLED U DVA POGLEDA 
XXX: nedjelja kroz godinu
Duhovna miso

Dok je prolazio jerihonskim putovima, Isusu obratio slijepac imenom Bartimej, vičući: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se! Ova molitva dotiče Isusovo srce, te se on zaustavlja, poziva ga k sebi i ozdravlja ga. Odlučujući trenutak bio je osobni, izravni susret između Gospodina i toga napaćenog čovjeka. Nalaze se jedan pred drugim: Bog, sa svojom voljom, da izliječi, i čovjek, sa svojom željom, da bude izliječen.

Dvije slobode, dvije volje, koje se međusobno dodiruju, započinju razgovor: Što hoćeš da ti učinim? – pita ga Isus. Da progledam! – odgovara slijepac. Idi, vjera te tvoja spasila! – potvrđuje Isus. Preko ovoga razgovora dogodilo se čudo: Radost Božja, radost čovječja; radostan je Bog, a radostan je i čovjek. I Bartimej, ugledavši svjetlo dana, kaže Evanđelje, uputi se za Isusom; postao je, zapravo, njegov učenik te s Učiteljem uzlazi prema Jeruzalemu da bi s njime sudjelovao u velikom otajstvu spasenja.

Vjera je, dakle, put prosvjetljenja. Jer kreće od poniznosti, u kojoj priznajemo da nam je potrebno spasenje, te stižemo do osobnog susreta s Isusom, koji poziva da ga slijedimo na putu ljubavi.

Zazovimo, stoga, zagovor Djevice Marije, kako bi svaki krštenik, bitno sjedinjen s Isusom, osjetio da je pozvan naviještati ljubav Božju, svjedočanstvom vlastitoga života. Amen.