ZBOROVI probe

PROBE ZBOROVA

DJEČJI ZBOR
subotom u 11 sati i nedjeljom u 8,15 sati

ZBOR MLADIH
subotom u 14 sati

ZBOR MAJKI
ponedjeljkom u 20 sati

ŽUPNI ZBOR
srijedom i petkom u 20 sati

VIS Gospe od Zdravlja
ponedjeljkom i četvrtkom u 20 sati

Župni ured Gospe od Zdravlja
Trg Gaje Bulata 3 
21000 Split
Tel: 021/344988

e-mail: gospaodzdravlja@gmail.com
www.gospa-od-zdravlja.com