SAKRAMENTI krštenje vjenčanje

SAKRAMENTI

KRŠTENJE
POUKA ZA SAKRAMENT KRŠTENJA
petkom u 17,30 sati
PODJELJIVANJE SAKRAMENTA KRŠTENJA
subotom i nedjeljom u 12 sati

VJENČANJE
PODJELJIVANJE SAKRAMENTA VJENČANJA
subotom i 16, 17 i 20 sati

Župni ured Gospe od Zdravlja
Trg Gaje Bulata 3 
21000 Split
Tel: 021/344988

e-mail: gospaodzdravlja@gmail.com
www.gospa-od-zdravlja.com