SLIJED SVETIH MISA

SLIJED SVETIH MISA

od 1. rujna 2020.

Radni dan
u   7      sati  jutarnja misa sa časoslovom
u   8      sati  jutarnja misa
u 18,30 sati  Gospina krunica
u 19      sati  večernja misa i propovijed

Blagdan, prvi petak i prva subota
u   7      sati  jutarnja misa sa časoslovom
u   8      sati  jutarnja misa
u   9      sati  jutarnja misa
u 18,30 sati  Gospina krunica
u 19      sati  večernja misa i propovijed

Nedjelja i svetkovina
u   7      sati  jutarnja misa
u   8      sati  jutarnja misa
u   9      sati  misa za djecu
u 10      sati  misa za mlade
u 11      sati  župna misa
u 18,30 sati Gospina krunica
u 19      sati večernja misa i propovijed