LJETNO UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

ŽUPNI URED

Uredovno ljetno vrijeme Župnoga ureda Gospe od Zdravlja
u Splitu na Dobromu
od 15. lipnja do 12. rujna 2020.

Utork, srijeda, četvrtak i petak
poslije podne od 17,30 do 18,30 sati

Ponedjeljkom, subotom i nedjeljom, vjerskim svetkovinama i državnim praznicima Župni ured ne ureduje.

Za sve obavijesti obratite se
pozivom od 17,30 do 18,30 sati na župni telefon: 021/344988 
ili porukom na e-mail: gospaodzdravlja@gmail.com