PRVI PETAK U LIPNJU

MLADI PETAK

U petak 5. lipnja 2020. Mladi petak ili prvi petak u mjesecu
Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati.
Od 9,30 do u 18,45 sati euharistijsko klanjanje u samostanskoj kapeli u prizemlju.
Prije večernje mise u 18,45 sati, lipanjska pobožnost Presvetom Srcu Isusovu: krunica i pohvale.
Nakon večernje mise devetnica sv. Anti Padovanskom (2/9).
Ispovijed u samostanu: ujutro od 7 do 12 sati i navečer od 18,30 do 19,30 sati.