DUHOVSKI KRIJESOVI

BOG JE S NAMA
Duhovna misao

Pedeset dana nakon Pashe, apostoli su primili Duha Svetoga. Od toga dana, Božji Duh, koji je, po Isusu, sišao nad apostole, nova je pokretačka snaga koja usmjeruje kršćanski tijek povijesti sve do naših dana.

Toga je dana dobri Otac pokazao svojim vjernicima da je konačni i sveopći – novi savez – uspostavljen između Boga i čovjeka – po Duhu Svetom. Duh Božji od tada je izvor svjetla koje obasjava i jača svakoga kršćanina u borbi koju mora voditi za uspostavu novoga saveza – saveza koji je Isus zasnovao na pravednosti i ljubavi.

Od evanđeoskih dana – blaga vijest Isusova proglasa ljubavi razliježe se cijelim svijetom. Evanđelisti završavaju Isusov život na ovoj zemlji nalogom što ga je dao svojim učenicima da njegovo evanđelje pronesu svijetom – do svakoga čovjeka.

U nedjelju Pedesetnice, dobri Bog je dovršio vazmeno otajstvo našega spasenja po Isusu Kristu. Danas – u nedjelju Pedesetnice poslao je Svetoga Duha svojim vjernicima, koji su pošli za Isusom. Dobrom Ocu zahvalimo na milosnom daru Duha Svetoga. Amen.