IV. uskrsna nedjelja RAJSKA VRATA

RAJSKA VRATA
IV. uskrsna nedjelja
Duhovna misao

Kao ljudi ulazimo u ovaj zemaljski život kroz uska vrata vlastitog rođenja. Na kraju, svaki od nas mora proći i kroz uska vrata smrti kako bi, iz ovog prolaznog života, došao u neprolazni život kod Boga. Taj isti put morao je proći i Isus. On je znao i iskusio »kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život».
On je prošao vrata smrti i živi kod Boga. Ali se nije odijelio od nas, od svoje Crkve. Dobri Bog mu je, kao nagradu za otkupljenje, kao dobrom Pastiru, otvorio jedna nova vrata prema nama. To su vrata milosti i vjere.
Kroz uskrsna vrata vjere Isus i danas dolazi k nama, stupa u našu sredinu i poručuje: Ja sam vrata raja! Ta nova vrata od Boga k nama i od nas do Boga više nisu zatvorena, ona su spasonosno otvorena.
U svojoj uskrsloj otvorenosti Isus je za nas postao vrata: vrata kroz koja do nas struji Božja ljubav i život; otvorena vrata kroz koja smijemo ići puni nade u slobodu spasenja. Jer ih je Isus otvorio da mi imamo život, u izobilju da ga imamo.