SPASONOSNA DAROVNICA Korizmena misao

SPASONOSNA DAROVNICA
Duhovna misao

U dvorani pashalne večere, za obiteljskim stolom, u tajanstvenoj oporuci, sve si nam ostavio što si imao. Dao si nam sebe. Svoje tijelo, za duhovno jelo. I svoju krv, za duhovno piće. U darovnici si nam ostavio svoj duh. Kad si nam sve dao, u predvečerje svoje muke, za nas si položio sebe na Božji žrtvenik, kao pashalno janje. 
Poslan od Oca, došao si k nama, s neba na zemlju, radi nas i radi našega spasenja. Uzeo si tijelo u Majčinu krilu. Rodio se kao čovjek. Primio na sebe naše patnje. Po tijelu podložne bolima, uništio naše grijehe. A smrt obezglavio svojim duhom, koji nije mogao umrijeti.
Bio si odveden, kao janje, na klanje. I ubijen kao žrtveni prinos. Svojom smrću, za nas si, Bogu prinio žrtvu pomirnicu. Svojom žrtvom oslobodio si nas okova zla i grijeha. Izbavio nas paklenih sila. Obukao nas u mir i spokoj vječni. Obilježio naše duše svojim Duhom. A naše tijelo poškropio svojom spasonosnom krvlju.
Ti si, dobri Isuse, potpuno obezglavio našu duhovnu smrt. Prevario si paklene nakane, kao začetnike svakoga zla i grijeha. Porazio bezakonje i nepravdu. Kuću ropstva pretvorio u neplodnu pustoš. Udomio nas u svojoj Kući slobode.

Ti si, u mnogim dobrim ljudima, za nas i za naše spasenje, podnio mnogo boli i patnje. Kako svjedoči Sveto pismo, riječ Božja. U Abelu, nedužan, ubijen u polju. U Izaku, kao žrtva, vezan konopcem. U Jakovu, ni kriv ni dužan, izagnan. U Josipu, pravedan, prodan u ropstvo. U Mojsiju, četrdeset godina, izložen pogibeljima. U Davidu, bez razloga, proganjan. U patrijarsima, neshvaćen, živio u neizvjesnosti. U prorocima, namjerno, obeščašćen. U pashalnom janjetu, kao prinos, žrtvovan.
Po anđelu Gabrijelu, naviješten. U Majci, po Duhu Svetom, utjelovljen. Izvan Betlehema, među dobrim ljudima, rođen. Od Ivana, u Jordanu, kršten. Od apostola, često, neshvaćen. Od sunarodnjaka, u nevjerici, odbijen. Od prijatelja, za novac, izdan. Od Kajfe, po Zakonu, uhvaćen. Od Poncija, po Zakonu, osuđen. Na križ, čavlima, razapet. Na Kalvariji, u predvečerje, umro. U tuđi grob, nakon smrti, ukopan.
U siromasima, oskudijevao. U tužnima, brisao suze. U pravednicima, dijelio milosrđe. U mirotvorcima, naviještao blagostanje. U progonjenima, gradio sklonište.
Djeci odgoj, u vjerskom rastu. Mladima, novi putokaz nade. Starijima, sigurna kuća spasa. Osamljenima, ugodni razgovor. Bolesnima, zdravi lijek. Umirućima, vječni počinak.

Ti si, dobri Isuse, novo pashalno Janje, koje nije otvaralo usta. Janje rođeno od Marije. Janje od stada uzeto. Na klanje odvedeno. U predvečerje žrtvovano, po mraku pokopano.
Na križu ti je, kopljem, srce probodeno. Kosti nisu polomljene. Pod zemljom, u grobu, tijelo se nije raspalo. Treći dan, po Svetom pismu, uskrsno si od mrtvih. Iz grobne jame, u ranu zoru prvoga dana u tjednu, vratio se učenicima. Pred njima, na udivljenje, uzašao na nebo.
S neba, kao Branitelja, poslao si nam Duha Svetoga. Koji će nas upućivati u svu istinu. A ti ćeš, dobri Isuse, ostati s nama u sve dane do svršetka svijeta. U misi, u crkvi, žrtvovan. U pričesti, na oltaru, blagovan. U vjernicima kršten. U kršćanima slavljen. U slavlju, od nas, čašćen. Jer si nas, kao naš Spasitelj, zadužio.
Neka je, dobri Isuse, po nama, i s nama, i u nama, tebi i čast, i hvala, i slava, u sve vijeke vjekova. Amen.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *