24 sata za Gospodina

24 sata za Gospodina
Cjelodnevno molitveno bdijenje

Cjelodnevno molitveno bdijenje pod nazivom 24 sata za Gospodina održat će se, po četvrti put, u crkvi Čudotvorne Gospe od Zdravlja, u petak 22. i u subotu 23. ožujka 2019, prema slijedu:
– u petak, 22. ožujka u 20,30 sati: Križni put za mlade ulicama Splita, prva postaja u crkvi Čudotvorne Gospe od Zdravlja na Dobromu
– nakon Križnoga puta misa za mlade u crkvi Čudotvorne Gospe od Zdravlja na Dobromu
– u petak i subotu, 22. i 23. ožujka: euharistijsko klanjanje, cjelonoćno bijenje do jutarnje mise u 7 i 8 sati
– u subotu 23. ožujka: euharistijsko klanjanje, cjelodnevno bdijenje od 8,30 sati do večernje mise u 19 sati