VI. nedjelja kroz godinu BLAGO VAMA

ZAKON DOBROTE
VI. nedjelja kroz godinu
Duhovna misao

U ono vrijeme, kao i u naše vrijeme, postojali su službeni zakoni i narodni običaji. Isus ne dokida temeljne zakonitosti. Ali svojim izrazima: čuli ste da je rečeno…, a ja vama kažem…, zapravo izaziva predstavnike vjerske i narodne vlasti, koji su krivo tumačili Božji zakon.
Izazov, kojim Isus poziva na novi Zakonik, njega je stajao života. Za svoju istinu, koja nije ni prigodničarska ni prilagodljiva, morao je platiti visoku cijenu na križu.
U prvi plan, prije svih propisa, postavio je pravednost, a ne samo obično izvršavanje zakona. Postavljanjem pravednosti u prvi plan, postavio je iznad svih ljudskih propisa najprije ono što je nužno, što je prvotno Bog propisao, a ne samo ono što je dopušteno. Jer pravednost ne zahtjeva da se zaustavljamo na onomu što je samo vidljivo, nego traži da sve što činimo, ne činimo samo u ime propisa, jer tako zakon nalaže, nego da činimo u ime plemenite nakane.
U Isusovu zakonu odlučujuća je osobna nakana, a ne propisani zakon. Jednostavnije rečeno, Isus traži da naše izvanjske čine i obrede trebaju uvijek pratiti misli i osjećaji našega srca.
Zato njegova istina poziva na obraćenje, upravo ondje gdje se ljudska djela skrivaju i rađaju, a to je ljudsko srce. Jer, Bog očekuje mnogo više od nas u životu, a ne samo da sačuvamo čiste zakonske odredbe.
Zato Isusova pravednost ima visoku cijenu: budna savjest, preuzimanje odgovornosti, suočavanje sa zlom, Božju mudrost i praštanje.
Počujmo ove nedjelje što je rekao apostol. Mudrost koju naviještamo, nije mudrost ovoga svijeta, nego Božja mudrost, koju nijedan zakon ovoga svijeta nije propisao. Jer, da jest, ne bi Pravednost razapeli.
Počujmo ove nedjelje što je rekao prorok. U našoj je ruci mudrost Božja. Pred nama je izbor: život ili smrt. Svatko bira ono što više voli. Nikada Bog nije nikomu zapovjedio da bude bezbožnik, niti je dao dopuštenje za grijeh.
Počujmo ove nedjelje što je rekao Isus. Naša pravednost mora biti veća od pravednosti svih propisanih zakona.