KORIZMA 2024.

KORIZMA 2024.

Radni dan
Misno slavlje: ujutro u 7 i 8 sati, poslije podne u 17 sati i navečer u 19 sati. 
Za vrijeme mise u 7 sati molitva časoslova – Jutarnja. 
Četvrtak: euharistijsko klanjaje od 18 do 19 sati.

Petak prije večernje mise u 18,15 sati: Križni put.
Ispovijed u samostanu: ujutro prije mise u 7 i 8 sati i od 9 do 12 sati i poslije podne od 17 do 19,30 sati.

Blagdan, prvi petak i prva subota
Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 9 sati, poslije podne u 17 sati i navečer u 19 sati. 
Za vrijeme mise u 7 sati molitva časoslova – Jutarnja. 
Četvrtak: euharistijsko klanjaje od 18 do 19 sati.

Petak prije večernje mise u 18,15 sati: Križni put.
Ispovijed u samostanu: ujutro prije mise u 7 i 8 sati i od 9 do 12 sati i poslije podne od 17 do 19,30 sati.

Nedjelja i svetkovina
Misno slavlje: ujutro u 7, 8, 9 10 i 11 sati i navečer u 19 sati.
Prije večernje mise u 18,15 sati: Križni put.
Ispovijed u samostanu: ujutro od 7 do 12 sati i navečer od 18,30 do 19,30 sati.

SVE NA VEĆU SLAVU BOŽJU!