KRIST KRALJ duhovna misao

Dies irae! Dies illa!
KRIST KRALJ
Duhovna misao

U drevna vremena ljudi su osjećali velik strah pred božanstvima i bojali su se Božje srdžbe. Hvala Bogu, Krist Gospodin nas je poučio da je Bog naš dobri Otac, da nas ljubi i da nas prima u svoju božansku obitelj. Međutim, to nipošto ne umanjuje Božje veličine i slave. I to možda pomalo danas zaboravljamo. Bog je velik i uzvišen i dostojan svake slave i poštovanja. U tome smislu danas Crkva slavi Krista Gospodina kao kralja svega stvorenja.
Isus za sebe tvrdi da je došao ne da bude služen, nego da služi i život svoj položi za druge. Međutim, to ništa ne umanjuje njegovu veličinu. Prisjetimo se. U Svetom pismu govori se kako je Krist postao poslušan do smrti na križu i da ga je zato Bog preuzvisio iznad svega stvorenoga. Upravo to danas govori sam Krist Gospodin, kada veli: Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje…
Božja nam riječ tumači kako će na koncu vremena Krist Gospodin biti sudac svim narodima. I onima koji su ga poznavali i onima koji ga ne upoznaše ili ga nisu mali prilike upoznati. Međutim, uči nas Crkva, Krist je jedini Spasitelj i jedini Sudac za sve. Za one koji ga nisu mogli upoznati, Krist će im biti sudac prema njihovoj savjesti.

Nećemo biti suđeni ni prema ljudskim zakonima. Suđeni ćemo biti prema zakonima Isusa Krista, prema glasu vlastite savjesti. I tada će svatko od nas stajati gol i bos, i sam, pred Kristom i pred vlastitom savješću. Nitko se neće moći sakriti niti iza svoga položaja, ni bogatstva, ni roda, ni plemena, ni titule, ni uniforme, ni društvenog položaja. Neće biti značajno je li netko bio general ili vojnik, nadničar ili veleposjednik, kralj ili sluga, biskup ili običan vjernik.

Svi koji su u ovome životu zanemarivali Krista, koji su uz podsmijeh slušali evanđeoske upute, koji su smatrali da je evanđelje jedno, a život drugo ili da je evanđeoski nauk zastario, naći će se ogoljeni pred Kristom i njegovim evanđeljem. Krist u evanđelju ne prijeti, ne grozi se, nego poziva na razboritost i na savjest, i vjernike i nevjernike.
Mi se, kao i oni u Isusovoj prispodobi, danas upitajmo: Koja su to velika djela koja će nas opravdati pred Kristom? O tome danas Isus govori. Gladna nahraniti, žedna napojiti. Biti dobrostiv, strpljiv srdačan. Opraštati, činiti dobro uvijek i bezuvjetno… To je kraljevska gesta. U njegovu kraljevstvu samo će to vrijediti.
To je nepropadljivo blago, to je trajna vrijednost, to je onaj biser i ono blago koje zauvijek ostaje.

I mi danas znamo da smo samo pridošlice i putnici i da je u Čovjekovoj Zemlji sve podložno prolaznosti i propadljivosti. Jedino što zasigurno ostaje, i što ostaje za svu vječnost, jesu dobra djela učinjena iz ljubavi.
Toga nikad nije previše, to nikad nije uzaludno, to je ono što se u vječnosti umnožava i svijetli neizmjerno većim sjajem nego ovdje na zemlji.
Dao Gospodin da težimo za takvim vrijednostima, tako da budemo dostojni žitelji Božjega Neba, onoga kraljevstva u kojemu Krist vlada u vijeke vjekova. Amen.