DUHOVNO LJETO

PASTORALNE OBAVIJESTI
SRPANJ + KOLOVOZ

Radni dan  
Misno slavlje: ujutro u 7 i 8 sati i navečer u 19 sati.
Prije večernje mise u 18,30 sati Gospina krunica, petkom krunica Presvetom Srcu Isusovu.
Svakoga petka od 8,30 do 18,45 sati euharistijsko klanjanje i osobna molitva pred Presvetim Oltarskim Sakramentom u samostaskoj kapeli u prizemlju.
Ispovijed u samostanu: ujutro prije mise u 7 i 8 sati i navečer od 18,30 do 19,30 sati

Blagdan, prva subota i prvi petak
Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati.
Prije večernje mise u 18,30 sati Gospina krunica, petkom krunica Presvetom Srcu Isusovu.

Ispovijed u samostanu: ujutro prije mise u 7, 8 i 10 sati i navečer od 19,30 do 20,30 sati.

Nedjelja i svetkovina
Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 10 sati i navečer u 20 sati.
Prije večernje mise u 19,30 sati Gospina krunica i pohvale.

Ispovijed u samostanu: ujutro prije mise u 7, 8 i 10 sati i navečer od 19,30 do 20,30 sati.

 

ŽUPNI URED
Utorak – petak
poslije podne od 17,30 do 18,30 sati

Za župne potrebe vjernici se mogu obratiti na e-mail Župe Gospe od Zdravlja: gospaodzdravlja@gmail.com 
ili na župni telefon: 021/344988 od 18 do 19 sati 
Ponedjeljkom, subotom i nedjeljom, vjerskim svetkovinama i državnim praznicima Župni ured ne ureduje