NEBESKI VRUTAK III. korizmena nedjelja

NEBESKO VRELO ŽIVE VODE
III. korizmena nedjelja
Duhovna misao

Isus, umoran i žedan, traži čašu vode od grješne Samarijanke. Za uzvrat On joj nudi vodu poslije koje se ne žedni: napitak besmrtnosti, vrelo “žive vode” što ga on nudi svijetu. Voda je postala znak Božje ljubavi, blizine, života, ona čisti i žeđ gasi! Bez nje zapravo nema pravog života. Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti.
A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Jasno je da Isus ne govori o vodi iz vrela naše zemlje.

Svi smo žedni poput odabranoga naroda u pustinji; svijet je pustinja, život putovanje pustinjom; poput grješne Samarijanke na zdencu Jakovljevu, svi smo žedni: žedna je duša neprolazne ljubavi, neuvele sreće, istinske pravednosti… žedni smo života vječnoga.
Isus je došao donijeti život, život u punini. On jedini nudi odgovor na čovjekov životni smisao, u svjetlu života, smrti i uskrsnuća svoga.

Samarijanka je iznenađena, kad joj Isus, sjedeći na zdencu, izjavljuje: Kad bi znala dar Božji, i tko je onaj koji ti veli: Daj mi piti – ti bi u njega zaiskala, i on bi ti dao vode žive.
Stoga ona počinje razgovor. Ali Gospodin ozbiljno tvrdi: Tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja teče u život vječni. Tko primi od te vode posjedovat će u sebi stalni princip vječnog života, milost posvetnu što je Krist daje svima koji vjeruju u njega. On je njen neiscrpni izvor; dosta je pristupiti i crpsti.

Na njemu crpimo izvor žive vode, prije svega po krštenju koje u sakramentalnom znaku ponavlja simbolizam vode. Ali da mognemo tu živu i životvornu vodu piti – moramo vjerovati. Isus stvarno produžuje svoj razgovor sa ženom sve dotle dok je nije priveo vjeri, tako da se ona – u početku nepovjerljiva – žurno vratila u grad i navijestila dolazak Mesije. Krštenje i vjera jesu dva dara intimno međusobno povezana: onaj koji vjeruje može biti kršten, a krštenjem se opet ulijeva vjera. Krštenje uranja čovjeka u živu vodu koja istječe iz probodena Kristova Srca; to je voda koja čisti, napaja, oživljuje i u srcu koje vjeruje postaje izvorom žive vode koja teče živahno i poletno u život vječni i k njemu vodi.
Gospodin se želi susresti sa svakim od nas. On dobro zna i vidi da smo često žedni jer smo tražili vodu po praznim, presušenim i zagađenim bunarima.
Isus je naš jedini Iscjelitelj i Spasitelj. U čudesnom razgovoru sa Samarijankom Isus je otkrio izvor žive vode koja teče u život vječni. Zamolimo ga i mi da nam daruje tu vodu koja će nas usrećiti.