V. vazmena nedjelja KOLOVOĐA LJUBAVI Duhovna misao

KOLOVOĐA LJUBAVI
V. vazmena nedjelja
Duhovna misao

Isus je, dragi vjernici, donio novo sjeme koje je grijehom nestalo s lica zemlje i posadio ga među nas. A novo Božje sjeme – jest ljubav Božja među ljudima. Isus je ovu ljubav živio sve do smrti na križu, i preko nesebične svoje ljubavi otkupio nas je pred Ocem nebeskim za slobodu djece Božje. Njegova je zapovijed nova i u svojoj naravi jer je obnoviteljska, jer obnavlja, jer može nabolje izmijeniti lice ove zemlje i poboljšati među-ljudske odnose, jer može učiniti ovaj svijet boljim, i savršenijim. A sve ovisi koliko ćemo mi kao kršćani umnožiti ljubav Božju među sobom i u ovom svijetu u kojemu živimo.
Idealna slika svijeta ljubavi, koju je sv. Ivan oslikao u Otkrivenju, sastoji se u tome da preko ljubavi Bog prebiva među nama. I preko ljubavi će otrti svaku suzu s naših očiju, te smrti više neće biti, ni tuge ni jauka, ni boli neće biti, jer Božja ljubav preko Isusovih učenika sve čini novo.
Idući putem ljubavi s Isusom – koji je i sam ljubav, živeći život istine s Isusom – koji je sam i ljubav, sigurno ćemo doći do punine života na nebesima.