ČUDESNI ULOV Duhovna misao

ČUDESNI ULOV
III. uskrsna nedjelja
Duhovna misao

Zbog čudesnoga ulova ribe, čuli smo u evanđelju,  Ivan je rekao Petru: Gospodin je. I Petar je bio zbunjen, s maglom pred očima, ali s vjerom u srcu. 
Svi su znali da je Učitelj među njima, i kaže sv. Ivan u svom izvješću, nitko od učenika nije pitao: Tko si ti. Svi su znali: Uskrsli Isus Krist je među njima.
Te i takve apostole – sumnjičave, kolebljive, zbunjene i prestrašene Isus Krist šalje da budu njegovi svjedoci, sve do nakraj svijeta. Da budu svjedoci njegove pobjede nad grijehom i smrću.
Točno onako kako je Petar rekao: Mi smo tome svjedoci. I ne možemo, a da ne govorimo o Isusu Kristu. Jer, treba se, više, pokoravati Bogu nego ljudima.
Isus Krist je, kako znamo, nakon četrdeset dana rekao da odlazi nebeskom Ocu, da bi svojim vjernicima pripravi mjesto. Prije nego je uzašao na nebo, rekao im je da će ostati s njima u sve dane do svršetka svijeta. Kada se dvojica ili trojica učenika sastanu na molitvu u njegovo ime, i on će biti s njima.
Od uskrsnuća prošlo je više dvije tisuće godina. Dobri ljudi koji su povjerovali njegovim riječima, među koje se i mi ubrajamo, zovu se kršćanima. MI se sastajemo svake nedjelje na svetu misu da smrt njegovu navijestimo, da uskrsnuće njegovo slavimo i da njegov dolazak iščekujemo.
Kao kršćani, pozvani smo i mi da, u ovo naše vrijeme, budemo svjedoci uskrsnuća, da životom potvrdimo da je Isus Krist pobijedio smrt, da nas je otkupio od grijeha, i da svjedočimo novost vječnoga života koja je zasjala po križu, smrti i uskrsnuću našega Spasitelja. Da vjerom i dobrim djelima priznajemo: Gospodin – Isus Krist je s nama, u vijeke vjekova. Amen.