I. korizmena ONI I MI ONDA I DANAS

I. korizmena nedjelja
ONI I MI ONDA I DANAS
Duhovna misao

Evanđelje prve korizmene nedjelje spominje da je Isus također bio morao igrati igru protiv Sile Svijeta. Kao i mi, ipojedinačno i zajedno.  
Sv. Luka, koristeći samo dva sudionika, Isusa i Napasnika, jednostavno je i razumljivo prikazao događaj koji ima tri poluvremena.
Dok je postio, Isusu prilazi suvremeni Napasnik i nudi mu kušnju u ieri s tri nastavka.
Svaku od ovih kušnji mogli bismo slikovito prikazati u znakovima. Napasnik nudi Isusu: kraljevsku krunu, pastirski štap i obiteljski ključ.
Koji su ovo pobjednički trofeji?
Ako u Napasniku prepoznamo lik Zmije pod stablom spoznaje Dobra i Zla u Raju Zemaljskom, jednostavno ćemo riješiti dramu iskušenja Isusova. Napasnik je, jer je podlegao i prihvatio njegove uvjete, prenio na Adama podaničke ovlasti. I sada u, istočno Edena, kao da Adam nudi Isusu, pod istim uvjetima, iste darove.
Obiteljski ključ – znak je blagostanja i urednoga gospodarstva, kojim domaćin hrani svoju obitelj. Ako prihvati ponudu, Isus će dobiti ključ od imanja, kamenje će postati kruhom, i ne će više “u znoju lica svoga” jesti kruh.
Pastirski štap označuje duhovnu skrb za svoje vjernike. Ako prihvati ponudu, Isus će bez bojazni moći uzeti pastirski štap i propovijedati, jer će ga anđeli “nositi da se gdje nogom ne spotakne o kamen”  i ne će se bojati “straže nad stazom koja vodi k stablu života“, to jest u Kraljevstvo Zemaljsko.
Kruna je znak pobjede i kraljevskoga dostojanstva. Ako je prihvati, i ako se ničice pokloni, Isus će dobit sva “kraljevstva svijeta” i “slavu njihovu”.
Napasnik je, dakle, ponudio kraljevsku vlast koja bi Isusu mogla donijeti moć; svećeničku vlast koja bi mu osigurala mir; i obiteljsku vlast koja bi mu donijela blagostanje. Međutim, kako je sv. Luka izvijestio, Isus nije ni pogledao darove, nego je odlučnim korakom odbacio sve ponude, tako da se Napasnik, morao silno iznenaditi.
Odlazak u pustinju predznak je odlaska na suprotnu stranu od Raja Zemaljskoga, zapravo je silazak “nad pakao”, kako – kao kršćani – molimo u Apostolskom Vjerovanju, u kojemu Isus odlazi da se susretne s Adamom i poništi njegove grješne ponude.
Napasnik, kao i pod stablom života u Edenu, ne nudi izravno darove, nego lukavo, pod uvjetima, zaobilazno, i izaziva: Ako si Sin Božji…
U sličnu zamku upao je Adam; sličnu je zamku Isusu postavio i veliki svećenik Kajfa i upravitelj Poncije, kao i izrugivači pod križem.
Tako je Isus, u činu odbijanja Napasničkih ponuda, nama, svojim vjernicima, ukazao da ne podlegnemo lažljivim ponudama ovoga svijeta. Na ovom svijetu ne nalazi se Kraljevstvo Božje, nema ovdje Raja, ovdje nije Nebo, ni vječni život, ovdje je Čovjekova Zemlja. 
Isus će svoju odlučnost potvrditi upravo u Svetom Križu, od kojega i ove postaje napastovanja dobivaju smisao, jer je na njemu Isus konačno pobijedio sve napasničke podvale; kada se razapeo za nas i za naše spasenje, da bi otkupio Adamov prijestup; da bi otkupio grijeh svijeta; da bi nama, svojim vjernicima, oprostio grijehe. I pokazao, da se kroz pokoru i pokajanje, pomoću vjere u jednoga i pravoga Stvoritelja, dolazi iz Čovjekove Zemlje u Božje Nebo. Amen.