ŽUPNI VJERONAUK

ŽUPNI VJERONAUK

Prvopričesnici
III. razred osnovne škole = u subotu, u 11 sati, Vjeronaučna dvorana, župni vikar fra Ante

Ostali učenici osnovne škole
I. i II. razred osnovne škole = u subotu, u 10 sati, Razgovornica II, župnik fra Ante
IV. i V. razred osnovne škole = u subotu, u 10,45 sati, Razgovornica II, župnik fra Ante
VI., VII.. i VIII. razred osnovne škole = u subotu, u 11,30 sati, Razgovornica II, župnik fra Ante

Krizmanici
I. razred srenje škole = u ponedjeljak, u 20 sati, Vjeronaučna dvorana, župni vikar fra Ante
II. razred srenje škole = u četvrtak u 20 sati, Vjeronaučna dvorana, župnik fra Ante