Početak župnoga vjeronauka

Početak župnoga vjeronauka

Upis za prvopričesnike
u Župnom uredu od ponedjeljka 17. rujna do petka 5 .listopda 2018. godine

Početak župnoga vjeronauka
za prvopričesnike, u subotu 6. listopada 2018. u 10 sati
za IV. i V. razred, u subotu 6. listopda 2018. u 10,45 sati
za VI., VII. i VIII. razred, u subotu 6. listopada 2018. u 11,30 sati
za učenike I. razreda srednje škole, u ponedjeljak 24. rujna 2018. u 20 sati
za učenike II. razreda srednje škole, u četvrtak 27. rujna 2018. u 20 sati
za odrasle u srijedu 26. rujna 2018. u 20 sati

Misa i zaziv Duha Svetoga za sretan početak školske i vjeronaučne godine
U nedjelju 23. rujna 2018. u 9 sati