XVIII. nedj. kroz godinu KRUH NEBESKI

XVIII. nedjelja kroz godinu B
KRUH KOJI S NEBA SILAZI
Duhovna misao

Da bi nam ukazao na čudesno djelovanje kruha, Isus nas je u molitvi Očenaša poučio da molimo: »Kruh naš svagdašnji daj nam danas«. Očito da ne molimo samo za kruh u materijalnom smislu riječi već i za sve ono što nam je potrebno za život. Naš »svagdašnji kruh« je i jelo i piće koje je potrebno tijelu, odjeća koja ga grije i štiti, krov nad glavom u kojem se osjećamo sigurni, taj »kruh« je i radno mjesto koje nam osigurava sredstva za sve ostalo što nam je potrebno. Taj »kruh« je i sve ono što naš život čini ugodnijim i ljepšim, kao što su strojevi i aparati, koji nam olakšavaju posao, automobil i ostala prijevozna sredstva, koja nam pomažu ugodnije i brže kretanje, to je i televizor čijom pomoću se informiramo itd. Za sve što imamo i svojim radom stječemo, za naš kruh svagdanji, moramo i dužni smo Bogu zahvaljivati.
Ipak, sve te stvari i sredstva su prolazna, ona su »kruh« za naše smrtno tijelo. Jer, znamo, sve naše blago, kad umremo, ništa nećemo ponijeti sa sobom, i blago naše neće s nama ići u vječni život. Mora, dakle, postojati nešto više od onoga što sa smrću biva bezvrijedno – što traje i ima vrijednost i nakon smrti. Upravo to obećava Isus u nedjeljnom Evanđelju, kad veli: Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni… Ja sam živi kruh koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
U svakom čovjeku, kako u onim koje je Isus nahranio, tako i u nama, današnjim ljudima, postoji čežnja za vječnim životom. Samo moramo pronaći hranu koja će nam pomoći da osiguramo vječni život.
Danas nam Isus nudi rješenje i kao da nam kaže: Ja sam kruh života – ja dajem vječni život – ja sam vječni život. Tko vjeruje u mene, već posjeduje kruh vječnoga života.
Dakle, uvjet za kruh vječnoga života jest vjera u jednoga Boga i Isusa, koga je on poslao, da nas dovede do vječnoga života. A vjerovati znači – dopustiti Isusu da nas hrani sa sobom, jer rekao je: Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.
I kada za vrijeme mise pristupimo svetom oltaru, tim ćemo činom posvjedočiti da vjerujemo kako je Isus naš kruh svagdašnji koji nam daje vječni život. Amen.