IZLOŽBA SLIKOVNIH RADOVA


Fra Ante Udovičić: SVE NA VEĆU SLAVU BOŽJU

Pinakoteka Franjevačkoga samostana Čudotvorne Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu

u četvrtak, 1. ožujka 2018., u 20 sati.


 

Osluškujući dar života, fra Ante Udovičić je, kako je rekao na otvorenju izložbe, spoznao da mu je Stvoritelj dao osjećaj za lijepo. Zato se zaputio u avanturu osluškivanja jer je stvoren sa svrhom da Stvoritelja slavi i ljubi. Na izložbi je postavio avionske makete, slike izrađene u različitim slikarskim tehnikama i pisane misli.

Nakon molitvenoga pozdrava kroz program je vodila Ana Kontak, dok je Marko Kontak bio zadužen za slikovne animacije. U glazbenom prilogu sudjelovala je Ženska vokalna skupina KUD Jedinstvo iz Splita pod ravnanjem mo. Franje Kussa.

Kritički prikaz izložbenih eksponata održao je fra Ante Branko Periša koji je naglasio ulogu spontanog ekspresionizma u opusu fra Ante Udovičića (Govor donosimo na kraju).

Nakon pozdrava, krasnoslova, klapske pjesme i osvrta, zahvalnice i čestitki, izložbu je otvorio provincijal fra Joško Kodžoman naglasivši kako mu je drago da se u Zajednici otkrivaju novi talenti, koje treba podržavati, i kako je fra Ante Udovičić imao smjelosti da se upusti u umjetničku avanturu i zaslužio naše priznanje i čestitke.

Nakon otvorenja, župnik fra Ante je, sa suradnicima, za posjetitelje priredio prigodni domjenak.

Fra Ante Branko Periša: Ekspresionistička slika

Ako pažljivo pogledamo slikovne uratke, bez obzira jesu li figurativni ili apstraktni, ili su pomiješani do krajnjih granica prepoznatljivosti, najprije možemo zapaziti, kao prvo, da fra Ante stavlja težište na emocionalni suodnos prema sebi i svijetu koji ga okružuje. Jer, bez ekspresije, to jest bez osjećaja, njegovo slikarstvo bilo bi hladno. Zatim je, kao drugo, očito da fra Ante stavlja težište na formalnu strukturu umjetničkoga djela. Jer, bez apstrakcije, forma kao način likovnoga izražaja, koji održava skladnost, bila bi samo razbacivanje pigmenta boje po slikarskoj površini. I, kao treće, fra Ante stavlja težište na fantaziju, kao na iracionalno i spontano svojstvo umjetničkoga djelovanja. Jer, njegove slike bez fantazije bile bi jednolične.

Ove tri pokretačke snage, koje sam naveo, i na kojima počivaju njegove slike, između sebe se ne isključuju, dapače, one su povezane na više načina.

Kao umjetnika, koji se izražava na ekspresionistički način, za fra Antu je bitna ljudska zajednica, njegova župa i vjernici, kojima, večeras, preko likovnoga motiva, dakle slikom, a ne riječju, upućuje neskrivenu poruku, to jest jasnu poruku da ljudske i vjerničke osjećaje ne skrivamo od javnosti.

Preko apstraktnoga motiva, ili preko mješavine apstraktnoga i figurativnoga motiva, primarno mu je prikazati zbilju, to jest stvarnost, koju očituje kroz duhovnost svoje umjetnosti. Dakle, preko ploda svoje mašte želi poručiti da mu je bitan svaki pojedinac, koji ostaje u osami i može nestati, ako se na uključi u zajednicu istovjernika.

Sažeto, možemo reći, da je fra Antin ekspresionizam, prožet apstrakcijom i fantazijom, kao stvaralačkim stanjem, zapravo njegova pokretačka snaga preko koje ne želi samo prikazati vanjski svijet, koji ga okružuje, nego želi svoj proživljeni svijet, ljudski i kršćanski, i svoj osobni stav prema tome svijetu, prenijeti u vidljivi slikovni svijet.

Zato, za fra Antu, slika nije zidna dekoracija, već način umjetničkoga izražaja pomoću vatrometa živih boja, koje mu pomažu da iskaže snagu osobnih osjećaja. Tako se, mogli bismo reći, oslobađa likovnoga nagona, koji ga tjera na slikanje. Zato su mu slike, što je vidljivo na prvi pogled, prirodno spontane, jednostavno oblikovane, umjetnički iskrene, bez unaprijed odrađenih priprema.

U svojoj ekspresiji, fra Ante je govornik koji se izražava bojom, slikanjem. Njegove slike, do neke mjere, možemo nazvati da su subjektivno naturalističke, jer mu boja i platno, odnosno boja i papir, služe da uokviri krik riječi koje redovito propovijeda. Zato bismo ga mogli nazvati da je buntovnik, ne samo po slikovnom osjećaju, nego po poruci i uvjerenju koje nam šalje. Iako mu slike, odnosno likovni motivi, na prvi mah, izgledaju staloženi i mirni, ipak u njima možemo pročitati upozorenje, sućut, tumornu stvarnost, sjetni osjećaj kao zajedničku ljudsku sudbinu.

Zato, za fra Antu, slika je nova forma, koja je određena da se oslika, to jest oboja, u koju on, kao umjetnik, ulijeva čiste boje. Tako, upravo pomoću boja, izgleda da će poneka njegova slika «puknuti» prije nego progovori svoj smisao, jer je u nju utkao umjetničku riječ, sažeo sadržaj, napunio motiv s nevidljivim slovima. Jer, fra Antina, slika – ekspresionistička slika, najprije je ušla u umjetnikovu impresiju, dojam, i nakon što ju je «probavio», slika je izišla kao ekspresija, to jest kao «novo viđenje stvarnosti» na umjetnički način.

Da bi to postigao služi se čistim i jednostavnim crtežom, ponekad skriven, jer je prisutan samo kao obris koji je ispunjen bojom. Potezi kista su, s druge strane, više naglašeni, intenzivniji su, puni kolorizma, blistavi su, ali bez tonskih prijelaza, koji su zastupljeni u osobnoj igri toplih i hladnih boja.

Zato mi se čini, da je fra Ante, kao subjekt koji stvara, pokušao unići u tajnu objekta koji slika. Da bi ga prikazao, kao motiv, na svojim slikama, morao ga je «ponovno oživjeti», ali ne rasplinuti u obojanosti slikarske površine. Bilo je potrebno, dakle, što je fra Ante i učinio, da motiv, kao objekt, osloboditi svake subjektivnosti i svakoga određenoga i sigurnoga gledišta, i stvori ekspresionistički motiv, kao objekt nove forme, pomoću osobnoga načina likovnoga izražaja. Dok osjećaj, kao impresija, deformira objekt, um ili razum, kao ekspresija, formira i oblikuje objekt na odražajniji način. Zato naš fra Ante, čini mi se, slika objekte, kao motive, kako ih osobno zamišlja, a ne kako ih mi vidimo ili bismo ih željeli vidjeti.

Iako fra Ante, što je vidljivo na nekim slikama, miješa organičku apstrakciju, kao plod mašte i osjećaja izraženih u brzima pokretima kista i boje, s geometrijskom apstrakcijom, koja počiva na savršenom skladu geometrijskih tijela, ipak daje naglasak na supremaciji, to jest prevlasti čistog osjećaja, jer nastoji, u svojoj marljivosti, u kojoj ponekad i pretjera, dosegnuti savršeni sklad oblika i boja preko nefigurativnih motiva, pomoću kruga, kvadrata, trokuta, ili figuracije izražene do krajnjih granica prepoznatljivosti. Kada prijeđe na zakone matematike, to jest geometrije, koja mu više odgovara, da postigne savršeno čisti motiv, na minimalistički način, kada s malo slikarskih slova želi izgovoriti mnogo riječi, tada iz emocionalne prelazi u razumsku apstrakciju, i dolazi, rekli bismo, kao subjektivni ekspresionist, do čiste apstrakcije, koristeći primarne boje i njihove izvedenice.

Kao apstraktni ekspresionist, vodeći se automatizmom, fra Ante spontanost postiže pomoću gestualne aktivnosti, ali u razumskoj kontroli u prethodnoj i djelomično smislenoj pripremi, koja mu likovni motiv vraća u fantaziju i emociju. Tako, možemo reći, fra Ante se, s jedne strane, skriva od razumskoga vođenja kontrole u dovršenju svojih slika, a, s druge se strane, otkriva u emocionalnom oživljavanju apstraktne ekspresije, što je, vjerujem, i najljepše u njegovom likovnom opusu, koji je postavio na ovoj izložbi.