Duhovna misao – 1. nedjelja korizme

I. korizmena nedjelja
DUHOVNE IGRE
Duhovna misao


Nakon pokorničkog krštenja na Jordanu, na kojemu preuzima na sebe sudbinu Sluge Božjega, koji će preuzeti grijeh svijeta na svoja ramena, Isus odlazi u duhovnu vrijednost broja četrdeset, u pustinju, gdje živi u jedinstvu s Ocem.
U tome razdoblju pustinje i posebnoga susreta s Ocem, izložen je opasnosti i nasrtajima Zloga, koji ga napastuje i opsjeda, koji mu predlaže mesijanski put daleko od Božjeg nauma, koji vodi kroz moć, uspjeh, vladanje, a ne kroz potpuno sebedarje na križu.
Ovaj Isusov događaj opisuje također stanje u kojem se nalazi njegova Crkva, i mi s njom, kao njezini članovi, na putu u pustinji svijeta i povijesti, gdje u igrama, koje se odvijaju oko nas, mi nametnemo duhovne igre u kojima svatko pobjeđuje, osim Napasnika.
U ovoj našoj pustinji, mi kao vjernici, imamo zasigurno mogućnost steći duboko iskustvo dobroga Boga, koji krijepi duh, učvršćuje vjeru, jača nadu, u srcu budi ljubav; iskustvo koje nas čini dionicima Isusove pobjede nad grijehom i smrću, po žrtvi ljubavi na križu.
Vjerni Isusu, prateći ga na križnom putu, jasni svijet neba, svijet svjetla, istine i radosti, bit će nam kao novi dan; bit će nam kao nova zora, koju je stvorio dobri Bog, bit će nam kraljevstvo nebesko koje nam je tako blizu, i treba nam samo jedan korak odlučnosti, za nas i za naše spasenje, da se obratimo i da vjerujemo evanđelju. I neka dobri Bog podigne našu ruku u znak naše pobjede. Amen.