4. siječnja

Četvrtak, 4. siječnja 2018.

u  7 sati jutarnja misa

u   8 sati jutarnja misa

u 19 sati večernja misa