BOŽJA LJUBAVNA STATISTIKA

BOŽJA LJUBAVNA STATISTIKA
XXVII. nedjelja kroz godinu
Duhovna misao  

Zahvaljujući obavijesnih sredstvima, kojima se služimo, svakodnevno smo upoznati sa svim svjetskim zbivanjima, s raznim statistikama, planiranjima i predviđanjima, upozorenjima i prognozama. Naša obavijesna sredstva, kako kažu, uz provjerene podatke, nude i rješenja za svaki problem. 
Kao ljudi, nije čudno, da ljudske zbilje i predviđanja, mjerimo ljudskim mjerilima na temelju prokušanih znanstvenih metoda.
Međutim, kao kršćani, pozvani smo, da ljudske zbilje i predviđanja, mjerimo Božjim mjerilima i na temelju vjerničkoga iskustva i kršćanskih metoda. 
Na to nas, ove nedjelje, danas, poziva Isus, koji je sve ljudske zbilje mjerio Božjim mjerilima i vagao nebeskim vagama. 
Ove nedjelje, u zaštitu uzima temeljnu ljudsku zbilju – ljudsku ljubav – i svodi je na nebesko utemeljenje i uzdiže na božansko uzvišenje. 
Prema obavijesnim sredstvima, statistički podaci upozoravaju na sve veći porast straha u ljudskoj zajednici. U porastu straha, prema tim podatcima, umanjuje se međusobno povjerenje između mladih osoba, odgađaju se bračne obveze, događaju se obiteljske tragedije. U ovom strahu, koji uništava prijateljsku ljubav i bračno zajedništvo, s pravom se, i kao ljudi i kao kršćani, pitamo: Kako živjeti život bez povjerenja i ljubavi?
Evo danas, kako smo čuli u Svetom pismu, Isus uzima u zaštitu ljudsku ljubav i uzdiže je na božansku vrijednost.  
Prema obavijesnim sredstvima koji nas svakodnevno obasiplju, svjesni smo da mnogi ljudsku ljubav mjere ljudskom mjerom, osobito kroz brojku koja ima materijalnu vrijednost. U takvim ljudskim mjerilima, ljubav je postala samo stvar, potrošna roba, razmjena dobara prema zakonu jedan za jedan.
Da bi nas oslobodio od straha zajedničkoga života, Isus želi stvoriti postojanu ljubav među ljudima i utemeljiti stabilniju zajednicu. Glavno mjerilo svake ljudske zajednice i osobnoga dostojanstva svakoga čovjeka, prema Svetom pismu, Isus se poziva na prvotnu zamisao Tvorca svijeta u kojemu je čovjek bio i ostao osobno Božje dobro i slika svoga Stvoritelja. 
Prema Svetom pismu, znamo, ono što je Tvorac svijeta združio u božanskoj ljubavi, nijedan čovjek ne smije rastavljati. Jer, uništavanjem božanske ljubavi u čovjeku, uništavamo čovjeka i ubijamo život.
Bez obzira na pohvale nekih suvremenih statističkih podataka kako su uspjeli «rastaviti muža od žene» i tako stvoriti ravnopravnost među spolovima, kao kršćani, koji svoje čovještvo živimo prema Isusovim mjerilima, pozvani smo, njima usprkos, rađati i umnažati Božju ljubav u ovom svijetu.
Od Knjige postanka iz Staroga zavjeta do Poslanice Hebrejima u Novom zavjetu, potrošeno je mnogo vremena u sastavljanju statističkih podataka i brojčanih vrijednosti.
Od slikovitoga prikaza stvaranja čovjeka i žene na prvim stranicama Svetoga pisma, naučimo, prije svega, da čovjek, kao slika Božja i kao vrhunsko Božje stvorenje, po prirodi i naravi, nije stvoren da živi sam, i nije mu određeno da živi kao samotnjak. Iako su mu, po vrsti, najbliže životinje, one nisu njegova razina. Jer, životinjama, za razumijevanje i poznavanje, čovjek nadijeva imena. No, pored svijeta divnih stvorenja, Bog je odlučio čovjeka stvoriti kao jedan par, muškarca i ženu, kao jedinstvo u dvojstvu, kao jedno tijelo, kao jedinku koja će nastaviti čudesno stvaranje i dovršenje svijeta po Božjim zakonima.
Od događaja koja slikovito opisuje poslanica Hebrejima, naučimo, prije svega, da je Isus – Početnik našega spasenja. Promotrimo ga u najvišem izrazu njegove ljubavi prema nama – u njegovoj žrtvenoj smrti na križu.
Promotrimo Isusa u sklopu temeljne poruke ove nedjelje o sakramentu ženidbe, o ljubavi muža i žene, djece i roditelja. Tada ćemo razumjeti da cvijeće ženidbene ljubavi između muža i žene, roditelja i djece, zapravo raste na trnovitoj grančici Isusova križa, na bračnim bolima i obiteljskim patnjama.
Upravo, i zato, Isus nas poziva da svoj osobni život ne mjerimo po statističkim podatcima obavijesnih sredstava, koji u nas, svakodnevno, ulijevaju negativni strah od budućnosti, nego da živimo po božanskim vrijednostima, koje je u nas, kao sliku svoju, utkao Tvorac svijeta.
Jednostavnim i razumljivim riječima danas je Isus označio dvije temeljne oznake kršćanskoga braka: brak je zajedništvo: jedan muž i jedna žena; brak je savez: uzajamna vjernost do smrti. Zajedništvo i savez nisu partnerstvo, kako nameće suvremeni rječnik, u koje unosimo stvar, materiju, svoje tijelo, nego jedinstvo, kako kaže Sveto pismo, u koje unosimo sav svoj bitak, svoje biće, osjećaje i ljubav.
Stoga, pozvani smo, kao kršćani i vjernici, da ne popunjavamo statističke podatke suvremenih obavijesnih sredstava negativnim brojkama, koje u nama stvaraju osobni strah i zajedničku nesigurnost, nego da u sebi, i svojim bližnjima, gledamo sliku Božju, i da oko sebe proširimo nebesku ljubav, koja je kadra rađati nove sinove i kćeri na ponos dobroga Boga, koji se raduje svakom našem dobrom i plemenitom činu učinjenom iz ljubavi prema njemu. Amen.