NAŠA I GOSPINA svetkovina

POD OKRILJEM ČUDOTVORNE GOSPE OD ZDRAVLJA
U SPLITU NA DOBROMU

SVETKOVINA GOSPE OD ZDRAVLJA
u subotu 21. studenoga 2020.

BUDIMO ODGOVORNI U SRCU
NOSIMO MASKICU NA LICU

PRIJE PODNE
Crkva se otvara u 5,30 sati.
Samostan se otvara u 5,30 sati.
Samostanska vratarija ne ureduje.
Župni ured ne ureduje. 

Mise prije podne
u   6 sati jutarnja misa, predvodi gvardijan fra Mate Matić
u   7 sati jutarnja misa, predvodi Stjepan Čovo
u   8 sati jutarnja misa, predvodi fra Kruno Bekavac
u   9 sati jutarnja misa, predvodi fra Ivica Udovičić
u 10 sati jutarnja misa, predvodi fra Boris Čarić
u 11 sati svečana misa, predvodi splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić.

Ispovijed u samostanu, a ne u crkvi: od 5,30 do 12 sati.

Crkva se zatvara u 12 sati.
Samostan se zatvara u 12 sati.
Dezinfekcija crkve i dvorane za ispovijedanje od 12 do 13 sati.

POSLIJE PODNE
Crkva se otvara u 14 sati.
Samostan se otvara u 14 sati.
Samostanska vratarija ne ureduje.
Župni ured ne ureduje.

Mise poslije podne
u 15 sati misa za bolesnike i starije osobe
u 16 sati misa i blagoslov djece
u 17 sati misa za obitelji
u 18 sati misa za mlade
u 19 sati misa za dobročinitelje, predvodi provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Marko Mrše
u 20,30sati misa zahvalnica, predvodi župnik fra Ante Udovičić

Ispovijed u samostanu, a ne u crkvi: od 14 do 21 sat.

Crkva se zatvara u 21 sati.
Samostan se zatvara u 21 sati.
Dezinfekcija crkve i dvorane za ispovijedanje od 21 do 22 sata.

BUDIMO ODGOVORNI U SRCU
NOSIMO MASKICU NA LICU

 

Pastorale obavijesti
Na dan svetkovine Čudotvorne Gospe od Zdravlja u subotu 21. studenoga 2020., crkva je otvorena od 5,30 do 21 sat. 
Toga dana ne ispovijedamo u crkvi nego u samostanu u prizemlju, cjelodnevno od 5,30 do 21 sat.  
Misne nakane vjernici mogu predati u samostanskoj kapeli u prizemlju.
Nabožne predmete, kao molitvenik Gospe od Zdravlja, kalendare, voštane svijeće, krunice, križeve, medaljice, slike i sličice, kao i ostale nabožne predmete, vjernici mogu nabaviti ispred samostan, ispod kolonada. Blagosl
Blagoslov nabožnih predmeta obavljamo nakon svake mise u crkvi pred glavnim oltarom ispred slike Čudotvorne Gospe od Zdravlja.  Na dan svetkovine nije moguće paliti voštane svijeće u crkvi, nego ih predajte u sakristiji ili odložite na Gospin oltar. Ako želite toga dana darovati cvijeće, ostavite ga na oltaru ili predajte u sakristiju. 
Okvir sa slikom Čudotvorne Gospe od Zdravlja na dan svetkovine postavit ćemo uz glavni oltar. Nakon mise nije moguće obaviti hodočasnički ophod oko Svete Prilike.   
Prema savjetu našega Nadbiskupa i Stožera civilne zaštite, crkvu ćemo zatvoriti od 12 do 14 sati radi dezinficiranja. U isto vrijeme, radi dezinficiranja, zatvorit ćemo i dvoranu u prizemlju samostana u kojemu obavljamo ispovijedanje.
Savjetujemo vjernike da se za vrijeme misnih obreda drže propisanoga razmaka, kako u crkvi tako i izvan crkve; razglas smo postavili ispred crkve, sa strane crkve prema župnom uredu, kroz hodnik oko crkve, u holu unutar samostana i ispod samostanskih kolonada.
Učinimo da naš Sveti Dan, po zagovoru Dobre Majke na Dobromu – Čudotvorne Gospe od Zdravlja u Splitu prođe u kršćanskom dostojanstvu na osobno i zajedničko duhovno dobro. 
Budimo odgovorni (u srcu) i nosimo maskicu (na licu)

Vaši franjevci s Dobroga