XXX. nedj. kroz god. LJUBI BOGA I BLIŽNJEGA duhovna misao

LJUBAV MJERI VJERU
XXX. nedjelja kroz godinu A
Duhovna misao

Današnje Evanđelje navodi nas da razmišljamo kako se sav Božji zakon sastoji u ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Evanđelist pripovijeda kako su se neki farizeji složili da iskušaju Isusa. Jedan od njih, zakonoznanac, uputio mu je ovo pitanje: Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu? Citirajući Ponovljeni zakon, Isus odgovara: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed.

Međutim, mogao se zaustaviti ovdje, ali nije. Zato dodaje nešto što zakonoznanac nije pitao. Kaže, naime: Druga je ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ni tu, drugu zapovijed, Isus nije izmislio, već je preuzima iz Levitskog zakonika. Njegova se novost sastoji upravo u povezivanju tih dviju zapovijedi – ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu – objavljujući da su one nerazdvojne i komplementarne, dva lica iste medalje. Ne može se ljubiti Boga, ako se ne ljubi bližnjega, i ne može se ljubiti bližnjega, ako se ne ljubi Boga.

U svjetlu tih Isusovih riječi, ljubav je mjerilo vjere, a vjera je duša ljubavi. Ne možemo više odvajati vjerski život, pobožnost od služenja bližnjima, konkretnoj braći i sestrama koju susrećemo. Ne možemo više dijeliti molitvu, susret s Bogom u sakramentima, od slušanja drugoga, od blizine njegovu životu, osobito njegovim ranama. Dakle: ljubav je mjera vjere.
U mnoštvu zapovijedi i propisa – negdašnjih i sadašnjih – Isus otvara prostor koji omogućuje zapaziti dva lica: Očevo lice i lice bližnjega. Ne daje nam dvije zapovijedi ili dva propisa; to nisu zapovijedi i pravila; daje nam dva lica, odnosno samo jedno lice, Božje, koje se odražava u mnogim licima, jer je u svakom bližnjemu, poglavito u najmanjem, najslabijem, najnezaštićenijem i najpotrebitijem, prisutna slika dobroga Boga. I zato, kad sretnemo nekoga od tih bližnjih, trebamo se zapitati jesmo li kadri u njemu, u njima, prepoznati Božje lice?
Na taj način Isus svakom čovjeku nudi temeljni kriterij na kojem treba graditi svoj život. Ali prije svega nam je darovao Duha Svetoga koji nam omogućuje ljubiti Boga i bližnjega, onako kako je On ljubio, slobodnim i velikodušnim srcem.

Po zagovoru Marije, naše Majke, otvorimo svoje srce da prihvatimo taj dar ljubavi, da možemo uvijek hoditi u tom zakonu dvaju lica, koja su samo jedno: zakon ljubavi. Amen.