PRESVETO SRCE ISUSOVO

PRESVETO SRCE ISUSOVO

U petak 19. lipnja 2020.
Misno slavlje: ujutro u 7, 8 i 9 sati i navečer u 19 sati.
Prije večernje mise u 18,45 sati, lipanjska pobožnost Presvetom Srcu Isusovu: krunica i pohvale.
Ispovijed u samostanu: ujutro od 7 do 12 sati i navečer od 18,30 do 19,30 sati.

 

U svetkovini Presvetoga Srca Isusova, kao uzvišenom obliku kršćanske pobožnosti, nalazimo sabrana sva otajstava naše vjere, jer nas je, umirući na križu i prinoseći sebe kao žrtvu, naš Otkupitelj pomirio s Ocem nebeskim i dopustio da se iz njegova Srca na nas izliju duhovni plodovi naše vjere.

Budući da je Presveto Srce Isusovo žarko ognjište ljubavi, simbol i izrazita slika vječne dobrote, kojom je dobri Bog tako ljubio svijet, da je jedinorođenoga svoga Sina za nas prinio kao otkupnu žrtvu, uvjereni smo da će naše pobožnosti uvelike pridonijeti da shvatimo bogatstvo božanske ljubavi. Isto se tako nadamo, da ćemo, kao vjernici, u Srcu Isusovu crpsti sve veću snagu da zdušno uskladimo osobni život s Evanđeljem, da popravimo osobno vladanje i da zapovijedi božanskoga zakona provodimo u svakodnevnom životu.

Želimo, također, da Presvetom Srcu Isusovu, čiji je najveći dar Euharistija, iskazujemo vjerničko štovanje primanjem toga Presvetoga Sakramenta. Jer, vjerujemo, u euharistijskoj žrtvi, žrtvuje se i blaguje onaj isti Spasitelj, koji je uvijek s nama, da posreduje za nas.

Njegovo je Srce, za nas i za naše spasenje, probodeno vojničkim kopljem; iz njegova je Srca, za nas i za naše spasenje, potekla predragocjena Krv. Zato, mi kao vjernici, u tom predivnom Srcu, kao središtu svih sakramenata, kušamo, kao na izvoru, svu dobrotu one predivne ljubavi, koju je pokazao u svojoj muci na križu. Ova nas svetkovina, i čašćenje Presvetoga Srca Isusova, poziva da pristupimo k njemu, da vatra naše vjere sprži naše grijehe i obasja vjernička srca, i da, ugrijani na božanskoj vatri, postanemo bliži Božjoj dobroti i ljubavi.

Ova nas svetkovina, stoga, potiče na zahvalnost prema Srcu, koje nas ljubi, jer nas je krvlju svojom opralo od naših grijeha, te nas učinilo dostojnima primiti milost Božju. Želimo postići prave duhovne plodove, za nas osobno, na korist kršćanske vjere, ali i na korist svih ljudi dobre volje.

Budući da u Presvetom Srcu susrećemo živu sliku neizmjerne ljubavi Kristove, kao članovi Crkve, pozvani smo da se darujemo Isusu Kristu kao Presvetom Srcu, koje nas zove u zajedništvo istine i jedinstvo vjere.