V. uskrsna nedjelja PUT ISTINA I ŽIVOT

JA SAM PUT ISTINA I ŽIVOT
V. uskrsna nedjelja
Duhovna misao

Ove nedjelje, pete vazmene, Isus nam poručuje da se ne uznemiruje srce naše. Po njemu, kao posredniku između nas i Oca na nebesima, naše srce može počivati na božanskom Srcu.
I mi se, poput apostola Tome, često pitamo, kako ćemo pronaći put od našega vjerničkoga srca do božanskoga srca dobroga Oca na nebesima.
Da bi nam pomogao u traženju puta od zemlje do neba, Isus govori u slikama kako bi nama, svojim vjernicima, približio nebeske stvarnosti. Zato on govori o »kući« i o »stanovanju«, želeći dotaknuti našu iskonsku čežnju za sigurnošću i zaštićenošću, nasuprot svim vanjskim nesigurnostima i neizvjesnostima. Želi nam reći da njegov odlazak od nas i povratak k Ocu ne znači konačnu i potpunu odijeljenost, nego da će ponovno doći »i uzeti nas k sebi«.
Kao posrednik između Boga i čovjeka, u naše ljudsko srce želi zasaditi nebeske klice. Zato, susret s Isusom omogućuje nam istinsku spoznaju i istinsko gledanje Boga. I kao da nam želi reći: Ako upoznate mene, ako mene vidite, i Oca moga ćete upoznati, i Oca moga ćete vidjeti.
Od tada, preko njegova života među nama, možemo slikovito reći, sam se dobri Bog uputio na put tražeći čovjeka i sada nas poziva da, po Isusu, koji je Put, krenemo prema nebu. I to s uvjerenjem i spoznajom da na tom putu nismo sami.
Ako se uputimo božanskim putem – s Isusom, koji je Put, živeći istinu – s Isusom, koji je Istina, sigurno ćemo doći do punine života – jer Isus je Život.
Tako nam je, dragi vjernici, u Isusu ponuđen odgovor na vječno pitanje čovjekova nemirnoga srca o tome kako Bog spoznaje, gleda i djeluje, ali i na koji način čovjek spoznaje, gleda i djeluje. 
Zato nas Isus poziva da «ostanemo u njemu», da imamo vjere, povjerenja u njega. Ostati u njemu – u Isusu, biti u njemu – u Isusu, znači  da ćemo dobiti neuveli vijenac slave, da ćemo jednom i mi gledati Božje lice, biti u Bogu – jer Isus i Otac jedno su. Amen.