CRO-VIDI-JADA Duhovna misao

CRO-VIDI-JADA

Duhovna misao

U svijetu opće virusijade, dobri Isuse, koja se nadvila nad kuglom Zemaljskom, utihnula su crkvena zvona, ali nije utihnula kršćanska utjeha u Bogu, u molitvi, u skrušenom pokajanju. Nije utihnula obiteljska molitva. Marta i Marija mole da uslišiš njihovu vjeru. A ti plačeš za bratom i prijateljem. Plačeš nad nama.  

U događaju Lazarova uskrišenja, liturgija pete korizmene nedjelje, predstavlja nam tebe kao uskrsnuće i život. Ovo veliko tvoje “znamenje u suzama” opisano je u evanđelju riječima: Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.

U događaju globalističke virusijade, dobri Isuse, znamo da ova pandemija nije na našu smrt. Jer, dok si bio među nama, ti si nam rekao da je tvoj i naš nebeski Otac – Bog živih, a ne mrtvih. Bog nije stvorio, da ubija. Nije čovjek – slika Božja rođena da umre zauvijek.

I znamo, dobri Isuse, da si ti proslavio život upravo po smrti na križu. Uistinu, ovo uskrišenje Lazara podsjeća nas na vrhunac tvoje proslave s križa, odakle ćeš, kada budeš uzdignut iz Čovjekove zemlje, sve nas privući u Božje nebo.

Kada si, dobri Isuse, zaplakao nad preminulim prijateljem, objavio si dobroga Boga koji vidi naše nevolje i jade, koji suosjeća sa svakim čovjekom patnje ili boli. Tako i sada dobri Otac vidi naš strah, koji se nadvio nad nama u pandemijskoj virusijadi. Pred zagonetkom smrti i groba, pobjeđuje život, a ti se očituješ kao uskrsnuće, te najavljuješ, da ne će umrijeti nikada onaj koji vjeruje u tebe.

U svijetu globalističke virusijade, tvoji su kršćani pali na koljena. Pali smo na koljena, jer smo svjesni da u raspadljivom tijelu nosimo klicu vječnoga života. Zato se, klečeći na koljenima, iako suzama, vjernički oslanjamo na našega Boga.

Dobri Isuse, kao čovjek, ti si plakao za prijateljem,a kao vječni Bog, iz groba si ga uskrisio. Tako i sada nastavljaš
djelo smilovanja prema svim ljudima. U općem pandemijskom metežu objavi nam svoj znak s Neba. Da učvrstiš našu vjeru. Nužno nam potreban tvoj znak u ovoj tami, da u svjetlosti vjere uspravimo klecava koljena i uzdahnemo: Hvala ti, dobri Isuse, Utješitelju naš. Amen.