EUHARISTIJSKO KLANJANJE

EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Kroz korizmeno vrijeme obavljamo pobožnost Euharistisko klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu 
svakoga četvrtka, nakon večernje mise
svakoga petka nakon jutarnje mise od 8,30 do 18 sati prije pobožnosti Križnoga puta  

Uvodna pjesma za blagoslov s Presvetim

Svet, svet, svet,
svet i presvet Isus
u Oltarskomu Sakramentu svetomu.

Pohvale Presvetom Srcu Isusovu

Nakon Pohvala, euharistijska pjesma ili čitanje iz Svetoga pisma

Čitanje iz poslanice Hebrejima
Imajući, braćo, Velikoga svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva Velikoga svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo, dakle, smjelo Prijestolju milosti, da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
Svaki veliki svećenik, zaista, od ljudi bi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan od Arona.
Tako i Krist ne proslavi sam sebe, postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po reku Melkisedekovu.
On je u dane svoga zemaljskoga života vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.

Poslije euharistijske pjesme ili čitanja Svetoga pisma, ostanemo trenutak u tišini. Zatim pjevamo pjesmu hvale

Divnoj dakle Tajni ovoj
klanjajmo se smjerno mi,
stari zakon žrtvi novoj
nek se sada ukloni,
vjera duši čovjekovoj,
nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu, Bogu Sinu
hvala s pjesmom radosnom.
Slavimo im veličinu,
častimo ih dušom svom,
k Duhu  Svetom nek se vinu
glasi s dikom jednakom. Amen.

– Kruh s neba dao si njima.
– Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se: Bože, ti si nam u divnom sakramentu ostavio spomen svoje muke. Daj nam tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi Kristove da vazda osjećamo u sebi plod tvoga otkupljenja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
– Amen.

Slijedi blagoslov s Presvetim i pohvale Imenu Božjemu

Blagoslovljen budi Bog!
Blagoslovljeno njegovo sveto ime!
Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!
Blagoslovljeno Ime Isusovo!
Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo!
Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!
Blagoslovljen Isus u presvetom Oltarskom Sakramentu!
Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!
Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija!
Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino Začeće!
Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!
Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!
Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik!
Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima!