SVIJEĆNICA duhovna misao

SVIJEĆNICA
Duhovna misao

U svom pripovijedanju Isusova djetinjstva sv. Luka naglašava kako su Marija i Josip bili vjerni Zakonu Gospodnjemu. Dubokom pobožnošću čine sve što je propisano za muško prvorođenče. Riječ je o dva propisa: jedan se odnosi na majku, a drugi na novorođenče.
Propisano je da obitelj, četrdeset dana nakon poroda, mora prinijeti dvostruku žrtvu: jednu za očišćenje majke, a drugu za otkupljenje sina.
Sveti Luka opisuje da su Marija i Josip prinijeli žrtvu siromaha, i time ističe da je Isus rođen u obitelji jednostavnih, poniznih i pobožnih ljudi: u obitelji izraelskih siromaha koji čine istinski Božji narod.
Za muškog prvorođenca, koji je po Mojsijevu Zakonu Božje vlasništvo, bilo je propisano otkupljenje. To je trajni podsjetnik na činjenicu da je, u vrijeme izlaska iz ropstva, Bog poštedio hebrejske prvorođence.
Ovo pripovijedanje sv. Luke nalazi odraz u riječi proroka Malahije na početku prvoga čitanja: Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite.

Ove riječ nalaze ispunjenje u Isusu Kristu, jer je on »iznenada«, zahvaljujući vjeri svojih roditelja, bio donesen u Hram, a u činu njegova »prikazanja«, ili u njegovu osobnom »prinosu« Bogu Ocu, jasno se razotkriva tema žrtve i svećeništva, kao u odlomku proroka Malahije.
Ovo je navijestio i sveti pisac u Poslanici Hebrejima, u drugome čitanju, koji veli: Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.
Tu nalazimo i temu trpljenja, vrlo naglašen u evanđeoskom odlomku, kada Šimun izgovara proroštvo o Djetetu i njegovoj Majci: Ovaj je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu.
Spasenje koje Isus donosi svome narodu, i koje u samome sebi utjelovljuje, događa se po križu i smrti, koju će On pobijediti žrtvom života iz ljubavi. Ova je žrtva već u cijelosti najavljena u prikazanju u Hramu, učinjena prema predaji staroga Saveza, ali pokrenuta puninom vjere i ljubavi koje odgovaraju punini vremena i prisutnosti Boga i njegova Svetoga Duha u Isusu.