KRŠTENJE GOSPODINOVO duhovna misao

KRŠTENJE GOSPODINOVO
Duhovna misao

Na blagdan Krštenja Gospodinova za nas kršćane počinje veliko Bogojavljenje jer je toga dana Isus započeo javno propovijedanje kraljevstva Božjega.
Liturgija nam donosi izvještaj o Isusovu krštenju na Jordanu. Dok je molio, nakon što je primio krštenje među tolikima koje je privuklo propovijedanje Prethodnika – Ivana Krstitelja, otvorilo se nebo te je u liku goluba nad Isusom sišao Duh Sveti. U tom je trenutku odjeknuo glas s visine: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Isusovo krštenje na Jordanu spominju i ističu svi evanđelisti. Taj je događaj bio dijelom apostolskoga propovijedanja, budući da je bio polazište čitavog niza događaja i činjenica o kojima su apostoli morali svjedočiti. Apostolska zajednica pridavala je Isusovu krštenju veliki značaj, ne samo stoga što je tada, po prvi puta u povijesti, objavljeno otajstvo Trojstva na jasan i potpun način, nego i stoga što je od tada počelo Isusovo javno djelovanje na palestinskim putovima.
Isusovo krštenje u Jordanu nagovješćuje njegovo krštenje krvlju na križu, te je simbol i čitavog sakramentalnog djela kojim će Otkupitelj ostvariti spasenje čovječanstva. Eto dakle zašto patristička predaja s velikim zanimanjem prati ovaj blagdan, najstariji nakon Uskrsa. Kristovo krštenje, pjeva današnja liturgija, sav je svijet posvetilo a nama donijelo otpuštenje svih grijeha: svi se mi čistimo vodom i Duhom (Antifona uz Benedictus, liturgija časova jutarnje).
Postoji uska veza između krštenja Kristova i našeg krštenja. Na Jordanu otvaraju se nebesa kako bi označila da nam je Spasitelj otvorio put prema spasenju, a mi tim putem možemo poći zahvaljujući upravo novom rođenju “iz vode i Duha” koje se događa u krštenju. Njime smo uključeni u otajstveno Tijelo Kristovo, to jest u Crkvu, s njime umiremo i uskrišavamo, u njega se odijevamo, kako je to više puta naglašavao apostol Pavao. Zadatak koji izvire iz krštenja sastoji se u “slušanju” Isusa. Valja, naime, vjerovati u njega i slijediti ga vjerno vršeći njegovu volju. Upravo na taj način svatko može težiti prema svetosti, prema tom cilju koji predstavlja poziv svih krštenika.
Neka nam pomogne Marija, Majka ljubljenog Sina Božjega, da uvijek budemo vjerni svome krštenju.