Adventski vjenčić

SPLET ADVENTSKOGA VIJENCA
Duhovna misao

Kroz četiri adventske nedjelje, kroz vrijeme došašća, naša Crkva pred nas stavlja božićnu poruku o skorom dolasku Isusa Krista u kršćansku sredinu. Budni budimo, Bog dolazi, glasila bi adventska poruka, Isus će se i ove godine doći k nama, rodit će se u našoj sredini. Tako, naš mali svijet ulazi u veliki božanski svijet, a naš osobni ljudski život poprima sveopći božanski život, jer naša kršćanska vjera i njezini članovi i ove godine slave božićne događaje.
Zato, u neposrednoj pripravi za blagdan Božića, naša Crkva pred nas stavlja uzor adventskoga vjernika u liku Blažene Djevice Marije. Ona je uistinu vjernik došašća, adventska žena, koja je dopustila i učinila da se ostvari Božji plan spasenja. 
Preko Marije, dobri Bog je, kako je i obećao, vidljivo i u ljudskom liku došao k nama u osobi Isusa Krista.
Uzor adventskoga vjernika, koji se nada Gospodinu, koji čeka njegov dolazak, za nas je Blažena Djevica Marija. Ona je u sebi nosila tako duboku čežnju za spasenjem. Njezin dom, kuća i obitelj, iščekivali su utjehu Božju, kako su navijestili proroci, nadali su se da će Bog ispuniti svoje obećanje.
U svojoj pobožnosti nije ni slutila da će upravo po njoj Bog – Stvoritelj i Spasitelj – ući u povijest čovječanstva. Tako se, po njezinu pristanku da bude majka Isusova, Sin Božji rodio na čudesan način u ljudskoj obitelji, a ne iz ljudske obitelji; rodio se u ljudskoj povijesti i postao kao most koji spaja nebesko i zemaljsko, ljudsko i božansko.
Postavši, tako, Sinom čovječjim, jedan od nas, nama u svemu sličan, osim u grijeha, mnoge je ljude poučio da postanu djeca Božja.
Među djecu Božju, među sinove i kćeri Isusove i naše Majke Marije, možemo ubrojili i sebe, koji se pripremamo da počastimo sveto Božje porođenje. Amen.