SVEVLADAR duhovna misao

XXXIV. kroz godinu
KRIST SVEVLADAR
Duhovna misao

U zadnju nedjelju liturgijske godine Crkva slavi Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja. U ovoj časti sažet je misterij Isusa “prvorođenca od mrtvih i vladara svih zemaljskih moćnika”, kako molimo u Zbornoj molitvi, upravljajući naš pogled prema punom ostvarenju Božjeg kraljevstva, kada će Bog biti sve u svemu. Mogli bismo reći da mi naviještamo ne samo prvi Kristov dolazak već i drugi, mnogo ljepši od prvog. Prvi je, naime, bio u znaku patnji, drugi pak nosi zlatni ures božanskog kraljevstva; u prvom je izvrgnut poniženju križa, u drugom ga okružuju i slave kršćanki vjernici.
Čitavo Isusovo poslanje i sadržaj njegove poruke sastoje se u naviještanju Božjega kraljevstva i njegovu ostvarivanju među nama u znakovima i čudesnim znamenjima. To je Kraljevstvo povjerio svojoj Crkvi, nama dragi vjernici, nama koji smo njegova “klica” i “početak”, mi koji smo dobili u zadatak, da naviještamo i širimo njegovo Kraljevstvo među nama, među svim narodima, snagom Duha Svetoga kojega nam je poslao iz Božjega Neba, nakon što je uzišao iz Čovjekove Zemlje. I kako je obećao, na završetku vremena, predat će Bogu svoje Kraljevstvo i prikazati našem Ocu sve one koji su živjeli po njegovoj zapovijedi ljubavi, među koje se i mi ubrajamo.

Jer, On je Alfa i Omega, početak i svršetak, Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi; On je Svevladar; On je naša nada, naša radost i naše pouzdanje; On je Gospodin nama; On je naša snaga; jer je s nama, među nama, u nama, svojom milošću i snagom svoga Duha; On je naš Kralj, Kralj naših duša, duhovni Svevladar, a mi smo pripadnici njegova kraljevstva.

Gospodin Isus Krist je naš Svevladar, duhovni Kralj, a mi, zajedno s njime, izgrađujemo njegovo kraljevstvo, sada ovdje u Čovjekovoj Zemlji, da bismo, jednoga dana, bili dionici njegova kraljevstva i Božjem Nebu.

Dragi vjernici, svi smo, po krštenju, pozvani nastaviti Božje djelo spasenja, obraćajući se na evanđelje, odlučno se upuštajući u nasljedovanje onoga Kralja koji nije došao da bude služen već da služi i dadne svjedočanstvo za istinu.

Zazovimo zaštitu Presvete Bogorodice, koja nam je porodila Spasitelja, da nam pomogne, svima nama, živjeti sadašnji čas u očekivanju Gospodinova povratka, usrdno moleći dobroga Boga, da dođe Kraljevstvo njegovo među nama, čineći ona dobra djela, koja nas približavaju Božjemu Nebu, svjesni, da, u burnim povijesnim događanjima, dobri Bog nastavlja izgrađivati svoje Kraljevstvo ljubavi, među nama, zahvaljujući upravo nama vjernicima. Amen.