ŽUPNI VJERONAUK početak

Početak župnoga vjeronauka

Upis za prvopričesnike
u Župnom uredu od utorka 17. rujna do petka 4. listopda 2019. godine

Upis za krizmanike, prva godina
u Župnom uredu od utorka 17. rujna do petka 4 .listopda 2019. godine

Početak župnoga vjeronauka
za prvopričesnike, III. razred, u subotu 5. listopada 2019. u 10,30 sati
za I. i II. razred, u subotu 5. listopda 2019. u 9 sati
za IV. i V. razred, u subotu 5. listopda 2019. u 9,30 sati
za VI., VII. i VIII. razred, u subotu 5. listopada 2019. u 10 sati
za učenike I. razreda srednje škole, krizmanici, u četvrtak 26. rujna 2019. u 9,30 i 20,30 sati
za učenike II. razreda srednje škole, krizmanici, u četvrtak 26. rujna 2019. u 20 sati
za odrasle koji nisu primili sakramente, u srijedu 25. rujna 2019. u 20 sati

Misa i zaziv Duha Svetoga za sretan početak školske i vjeronaučne godine
U nedjelju 22. rujna 2019. u 9 sati