PRESVETO TROJSTVO Duhovna misao

PRESVETO TROJSTVO
Duhovna misao

Kada se ispunilo vrijeme objave, dobri Bog – Začetnik svega poslao je svoj Porod, Sina svoga, našega Otkupitelja, Isusa, da nas pouči u vjerničkoj istini.
Kada je Isus dovršio sve što je imao učiniti u Čovjekovoj Zemlji, želio je da i mi postanemo dionici Božjega Neba. Zato nam je obećao poslati Duha istine koji će nas upućivati u svu istinu. 
Od toga vremena ispovijedamo vjeru u Začetnika; ispovijedamo vjeru u Otkupitelja; ispovijedamo vjeru u Darovanoga.
Jedan je Začetnik svega: dobri Bog kao Stvoritelj neba i zemlje; jedan je Jedinorođeni Porod: Isus po kojemu smo spašeni i otkupljeni; jedan je Dar: Duh Sveti koji će nas upućivati u svu istinu.
Kao krštenici u ime Isusovo, vjerujemo da je samo jedan pravi Bog, koji je vječan i neizmjeran, koji je svemoguć,  nepromjenjiv i neizreciv. U jednoj božanskoj biti, vjerujemo u Boga Oca – Začetnika neba i zemlje; vjerujemo u Isusa Krista, jedinorođeni Porod Božji; vjerujemo u Duha Svetoga, u Darovanoga, koji izlazi od Oca i Sina.
Jedan je Tvorac svijeta – Začetnik i njegova je moć od koje sve postoji, jedan je Porod – Jedinorođenac po kome smo otkupljeni, jedan je Darovani – Duh koji će nas upućivati u svu istinu.
Kao krštenici Isusovi, u ime objave Božje, od adventa do Duhova, slavimo spasonosna otajstva naše vjere koja su nam objavljena po Isusu Kristu: Božić je dan njegova Poroda; Bogojavljenje je njegovo očitovanje; Veliki petak i Uskrs dani su njegove žrtve za naše otkupljenje; Uzašašće i Duhovi dovršetak su njegove objave.
U Porodu slavimo vjerničko bogo-rodbinstvo, jer smo po Isusovu rođenju postali Božji po-rod; na Veliki petak slavimo svoje su-raspeće, i tako nadopunjamo što nedostaje Isusovoj muci; na Uskrs slavimo svoju su-uskrslost, jer smo kršteni u svetoj žrtvi uskrsnici; na Uzašašće slavimo svoju buduću proslavu u božjem Nebu; na Duhove slavimo posjedovanje duha Isusova koji će nas upućivati u sve tajne naše vjere.
Svim našim slavljima početak i završetak jest Začetnik – kao dobri Otac, Porod – kao Otkupitelj i Dar – Duh Sveti – kao čuvar naše vjere.
U ovoj smo vjeri postali Isusovi učenici, izabranici Duha Svetoga i Božja djeca. U ovoj smo vjeri, po nalogu Isusovu, kršteni. Kršteni smo u ime Začetnika – Oca, u ime Poroda – Sina i u ime Dara – Duha Svetoga.
Otajstvo Presvetoga Trojstva središnje je otajstvo kršćanske vjere i života. Jer, jedan je Začetnik, jedan je Porod, jedan je Darovani. Jedan je Bog Otac, jedan je Jedinorođeni Otkupitelj, jedan je Duh Sveti.
Ovo je tajna Božja u njemu samome. U njemu je izvor i ostalih tajni naše vjere. Ovo je prvi nauk naše vjere u redoslijedu vjerskih istina o kojemu ovisi izvor i ušće našega vjerovanja.
Stoga, dok čitamo Sveto pismo, možemo zaključiti da je povijest spasenja samo povijest koja objavljuje Oca kao Začetnika i Sina kao Otkupitelja i Duha Svetoga koji će nas upućivati u svu istinu.
Slika Presvetoga Trojstva za nas vjernike najbolje se očituje u tajanstvenoj razmjeni Božjih i naših darova. Mi svome Začetniku, kao žrtvu, prinosimo plod zemlje i rad ruku naših – kruh i vino na Otkupiteljevu oltaru. U zajedničkoj žrtvi na oltaru – po Isusovu nalogu, u jedinstvu Duha Svetoga, iskazujemo iskrenu zahvalnicu dobrom Bogu, svom Ocu svemogućemu, Tvorcu neba i zemlje.
Stoga, neka je danas na svetkovinu Presvetoga Trojstva, blagoslovljen Bog – naš Otac – Začetnik svega, i njegov jedinorođeni Porod – Isus Krist i Sveti Duh – Branitelj, za milosrđe koje nam je iskazano. Amen.