DUHOVI

SVE NAM JE DAO
Duhovna misao

Od Pedesetnice, od silaska Duha Svetoga, Isus je za nas vjernike uzvišeniji otkad je uzašao u slavu Očeva veličanstva i počeo nam je na vjernički način biti bliži svojim božanstvom što nam je dalji svojim čovještvom.
Ali, dok je tijelom boravio među svojim vjernicima, mi u njemu gledamo djelitelja svih dobara. A kada je došlo vrijeme da uzađe k Ocu na nebo, došlo je vrijeme da bude prisutan po svom Duhu među svojim štovateljima, da bi, po vjeri, stanovao u našim srcima, i da bismo, imajući ga u sebi, po vjeri, mogli s pouzdanjem Boga zvati svojim Ocem. Jer, svi koje vodi Duh Isusov, djeca su Božja.
Sam Duh Božji, kako kaže sv. Pavao, su-svjedok je s našim duhom da smo djeca Božja i subaštinici Isusovi.
Duh Sveti ima poslanje i vlast da sve ljude svijeta, sve narode pod nebom, i svakoga čovjeka pojedinca, uvede u život novoga Zavjeta, u zavjet koji je utemeljen na Isusovu poslanju, njegovoj žrtvi i otkupljenju, u novi savez između Boga i čovjeka. 
Od prvoga dana Duhova do našega današnjeg dana, Duh Branitelj, kao Zagovornik i Tješitelj, koga je Isus poslao u svoje ime, Duh Sveti, ujedinio je različite narode, da bi svi jezici svijeta složno mogu slaviti i častiti jednoga i pravoga Boga, Stvoritelja neba i zemlje.
I od današnjega dana, Duh Sveti bit će naš Tješitelj na ovom svijetu; jer On nam je zalog buduće nade; On je svjetlo naše pameti; On je sjaj našega duha; on je pokretač i čuvar naše vjere u jednoga i pravoga Boga. Amen.