DAN OSOBA POSVEĆENOGA ŽIVOTA

DAN OSOBA POSVEĆENOGA ŽIVOTA
Svijećnica, u subotu, 2. veljače 2019.
Duhovna misao pape Benedikta XVI. o trima evanđeoskim slikama na Svijećnicu, 2011. godine

Prvo: evanđeoska slika Isusova prikazanja u hramu sadrži temeljni simbol svjetla: svjetlo koje polazi od Krista, širi se na Mariju i Josipa, na Šimuna i Anu, a preko njih na sve druge. Crkveni su oci ovo osvjetljivanje povezivali s duhovnim putom. Posvećeni život označuje taj put, na poseban način kao ljubav prema božanskoj ljepoti, kao odraz božanske dobrote. Na Isusovu licu odsjeva svjetlo takve ljepote. Kad imamo to svjetlo u vidu, ne će nas zbuniti ono izobličeno lice na križu, uzvišenu otajstvu nedohvatljivu našemu umu i oku. Oni koji polažu i obdržavaju evanđeoske savjete kao svoje zavjete jesu kao znak i proroštvo za zajednicu braće i za cio svijet.

Drugo, evanđeoska slika očituje proroštvo, dar Duha Svetoga. Šimun i Ana promatrajući dijete Isusa, proniču njegovu sudbinu, smrt i uskrsnuće za spasenje svih naroda, i navješćuju to otajstvo svima. Posvećeni život jest proročko svjedočenje, povezano uz dvostruki stav, kontemplativni i aktivni. Posvećenima je dano i zadano da očituju Božje prvenstvo, čežnju za praktičnim evanđeljem kao oblikom života koje se navješćuje siromasima i posljednjima na zemlji. Snagom toga prvenstva ništa ne može biti ispred osobne ljubavi prema Kristu i njegovim siromasima. 

Treće, evanđeoska slika Isusova prikazanja u Hramu očituje mudrost Šimuna i Ane, mudrost života posvećena traženju lica Božjega, njegovih znakova i njegove volje: život posvećen slušanju i naviještanju njegove Riječi. Lice tvoje, Gospodine, ja tražim (Ps 26,8). Život posvećen u svijetu i u Crkvi vidljivi je znak ovoga traženja Lica Gospodnjega i putova koji vode k njemu (Iv 14,8). Posvećena osoba svjedoči zalaganje, radosno i radišno, ustrajno i mudro, traženje božanske volje. 

Sve ovo u Kristu poprima završno ili eshatološko značenje i vrijednost: on je zaručnik koji dolazi da ispuni zaručnički savez s Izraelom. Mnogi su pozvani u posvećeni život, ali je malen broj onih koji su učinkovito spremni prihvatiti ga s budnim pametima i srcima (usp. Mt 22,14). Budimo to mi koji smo toga svjesni i kojima je dano to doživjeti!