GOSPA PRED PORODOM

GOSPA PRED PORODOM

U suradnji s udrugama koje promiču dostojanstvo ljudskoga života prema kršćanskim načelima, u crkvi Čudotvorne Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu, u vrijeme došašća, od 18. do 24. prosinca., obavljamo prigodne molitve Gospi od Poroda, u 18,30 sati, prije večernje mise i Devetnice Božiću. U Osmini Božića, vjernici zajedno sa svećenicima mole za sretan porod majki trudnica; da se zaštiti i poštuje ljudski život od začeća, da majke ne čine pobačaje; da se ne provodi eutanazija i kloniranje, da se ne provodi manipulacija nad ljudskim embrijem; da se promiču vrijednosti obitelji i braka, majčinstva i očinstva; da se poštuju starije, nemoćne i hendikepirane osobe.

Od 18. do 23. prosinca
u 18,30 sati molitve Gospi od Poroda
u 19 sati večernja misa i Božićna devetnica

Uvodna molitva
Dobra Majko na Dobromu, Čudotvorna Gospe od Zdravlja, u došašću, zajedno s tobom, iščekujemo blagdan Porođenja Gospodinova. U središtu naše vjerničke pozornosti nalaziš se ti, kao Službenica Gospodnja, na kojoj su se ispunile proročke riječi Staroga zavjeta.
Došašće je vrijeme tvoje visoke trudnoće u kojemu se pripremaš za Isusovo rođenje. U dugoj povijesti spasenja, osobito u izabranom narodu, Čovjekova Zemlja je čekala da se otvore vrata Božjega Neba. To iščekivanje, koje za kršćane traje u vrijeme došašća, najavljeno je 25. ožujka, a ostvareno je 25. prosinca.
Stoga, u Osmini Božića, Gospe pred Porodom, molimo za sretan porod majki trudnica koje se nalaze večeras s nama u crkvi, molimo za sretan porod majki trudnica u našoj Župi, u našem Gradu i našoj Nadbiskupiji, za sretan porod majki trudnica u hrvatskom narodu; molimo sve odgovorne da se zaštiti i poštuje ljudski život od začeća; molimo da majke ne čine pobačaje; da se ne provodi eutanazija i kloniranje, da se ne provodi iskorištavanje ljudskoga embrija; molimo da se promiču vrijednosti obitelji i braka, majčinstva i očinstva; da se poštuju starije, bolesne i nemoćne osobe, da se poštuju osobe s poteškoćama u razvoju.
Molimo tebe, Majku Božju, Gospu pred Porodom, koja si nam rodila Spasitelja, da se u našem narodu ne čine teški i žalosni zločini nad životom, da se ne uništavaju ljudska bića, koja su toliko nevina, da se poštuje život kao dar dobroga Boga.
Gospe od Poroda, moli za nas!

Himan Gospi pred Porodom
Dušo Marijina, posveti me,
Tijelo Marijino, očisti me,
Srce Marijino, ražari me,
Žalosti Marijine, ohrabrite me,
Suze Marijine, utješite me,
O slatka Marijo, čuj me,
Svojim blagim očima, pogledaj me,
Svojim svetim stopama, vodi me,
Svoga Božanskoga Sina, moli za me,
Oproštenje grijeha mojih, zadobij mi,
Pobožnost Tvojoj Krunici, ulij mi,
Ljubav prema Bogu i bližnjemu, daruj mi,
Ne dopusti da se ikada odijelim od Tebe.
U času moje smrti, ohrabri me, 
Od neprijatelja mojih, obrani me,
Štitom svoga Svetoga Imena, zaštiti me,
Plaštem svojim, pokrij me.
U odlučnom času moje smrtne borbe, budi uza me,
Od umiranja u grijehu, oslobodi me,
U ruke Isusove, izruči me,
U vječne dvore, uvedi me,
Da Te s anđelima i svetima, hvalim u vijeke vjekova.
Amen!