XXXIV. nedjelja: Krist Kralj

SVEBOŽJE
Nedjelja Krista Kralja
Duhovna misao

Prema današnjoj svetkovini, kljevstvo Isusa Krista očituje u sámoj njegovoj osobi, jer je svoju vlast uspostavio svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem, kojim se očitovao kao Gospodin i Mesija i Vječni svećenik. To je kraljevstvo povjerio svojoj Crkvi, nama, dakle, dragi vjernici, nama, koji smo njegova “klica” i “početak”, mi koji smo dobili u zadatak, da naviještamo i širimo njegovo Kraljevstvo među nama, među svim narodima, snagom Duha Svetoga, kojega nam je poslao iz Božjega Neba, nakon što je uzišao iz Čovjekove Zemlje. I kako je obećao, na završetku vremena, predat će Bogu svoje Kraljevstvo i prikazati našem Ocu sve one koji su živjeli po njegovoj zapovijedi ljubavi, među koje se i mi ubrajamo.
Jer, ove nedjelje nam govori, da je Alfa i Omega, početak i svršetak, Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi; On je Svevladar; On je naša nada, naša radost i naše pouzdanje; On je Gospodin nama; On je naša snaga; jer je s nama, među nama, u nama, svojom milošću i snagom svoga Duha; On je naš Kralj, Kralj naših duša, duhovni Svevladar, a mi smo pripadnici njegova kraljevstva.