XXXII. nedjelja kroz godinu DUHOVNA MISAO

XXXII. nedjelja kroz godinu
BOŽJI BANKOMAT
Duhovna misao

Kada se odlučimo ući u sveti prostor Božjega hrama, mi smo odlučili u Božju riznicu, kao Božje sabirno središte, ubaciti sav svoj imetak, sve svoje bogatstvo; unijeti cijeloga sebe, kao čovjeka i kao vjernika, darovati dobrom Ocu sav svoj žitak; prinijeti sebe kao dar.
U riznicu Božje dobrote, kada uniđemo u sveti prostor, mi smo unijeli i svoje krjeposti i vrline, svoj ponos i svoje zasluge, koje zasigurno vrijede mnogo; ali, mi smo unijeli i svoje grijehe i nedostatke, propuste i mane, koje nas zasigurno opterećuju, ne malo.
Stoga, svaki put kada uđemo u kuću Božju, mi smo došli uložiti u Božju banku dobrote. Došli smo uložiti svoju dobrotu u Božjoj darežljivosti; došli smo zamijeniti svoje siromaštvo za Božje bogatstvo; došli smo darovati Bogu svoje grijehe za njegovu milost oproštenja; došli smo se pokloniti Bogu da bismo zadobili njegovo očinsko dobro.
U kuću Božju, u sveti prostor Božjega hrama, u crkvu Isusovu kao građevinu, zapravo smo ulazimo da bismo, u skrovitosti kršćanske duše, ostaviti svoj jedan ili dva novčića kao milodar, sebe kao čovjeka, svoje vjerovanje, svoj imetak, sav svoj žitak. Jer znamo i svjesni smo da bogatstvo ili siromaštvo, koje posjedujemo, uistinu je samo siromašni novčić nasuprot Božjega sabirnoga središta njegove očinske riznice i nebeske mjenjačnice.