XXXI. nedjelja kroz godinu ZAKON I LJUBAV Duhovna misao

XXXI. nedjelja kroz godinu
ZAKON I LJUBAV
Duhovna misao

Današnja misna čitanja nas navode da razmišljamo o Božjim zapovijedima. Evanđelje tako donosi Isusov odgovor na pitanje o Božjim zapovijedima i pohvalu književniku, koji se u tome s Isusom slaže. U razgovoru je naglašena povezanost liturgije i života, ljubavi prema Bogu, koju trebamo vidljivo iskazivati, i ljubavi prema bližnjima, koja mora prelaziti u djelovanje upravo zato što druge trebamo ljubiti kao same sebe.
Razgovor je tekao prijateljski: Najprije književnik postavlja pitanje, ne da iskuša Isusa, nego da čuje odgovor u kojem se ozbiljni teolozi razilaze; zatim Isus navodi početni dio vjerničke molitve, kao uvod u zapovijed ljubavi prema Bogu; potom dolazi ljubav prema bližnjemu, kao druga zapovijed, ali ne jednaka prvoj zapovijedi; i konačno književnik, u znak slaganja, ponavlja obje zapovijedi te dodaje da su te dvije zapovijedi više nego sve paljenice i žrtve; a na kraju Isus izriče pohvalu sugovorniku i kaže mu da nije daleko od kraljevstva Božjega.

Iz ove zgode naučimo slijedeće:
Za Isusa i nas današnje vjernike ljubav prema čovjeku u potrebi izraz je zbiljske ljubavi prema Bogu. Ne teoretska nego radna i djelotvorna ljubav.
Iako su dobra djela bitna, ona ne mogu nadomjestiti osobnu molitvu i sudjelovanje u liturgiji kao povlaštenim znakovima ljubavi prema Bogu.
Prava liturgija vodi u vjerničko djelovanje i plodonosna ljubav prema bližnjima nadahnuta je liturgijom. Vjernički humanizam, i humanizam onih koji čine dobro, ne računajući ozbiljno s Bogom jest sličan ali nije isti; vjernički je spasonosniji.
Vanjsko u bogoslužju Crkve služi unutarnjem, privremeno trajnom i prolazno vječnom. Trebamo znati ljestvicu vrijednosti u kršćanstvu i u istinama vjere.