XXIII. nedj. kroz godinu DOBRO JE ČINITI DOBRO

XXIII. nedjelja kroz godinu
IZLJEČIVOST
Duhovna misao

Isus je, u svoje vrijeme, bio svjestan da je svaki čovjek Božje dijete i da mu tako treba pristupiti. Njegov susret s gluhonijemim čovjekom bio je osoban i human. Poštivao je običaj vremena u kojem je vladalo uvjerenje kako pljuvačka ima moć ozdravljenja, ali glavni naglasak u postupku ozdravljenja Isus je stavio, kako nas izvještava i evanđelist Marko, na upiranje pogleda u nebo, na molitvu nebeskom Ocu od kojega je jedino moguće očekivati čudo.
Njegova molitva bila je uslišana zato da bude potvrđeno njegovo naviještanje novoga svijeta, kraljevstva Božjega u kojem, na kraju krajeva, više neće biti nikakvih fizičkih ni duševnih nedostataka.
Ako se ne zaustavimo isključivo na fizičkom čudesnom ozdravljenju već to čudo shvatimo i u prenesenom smislu, onda nam Isusova aramejska pozivna riječ »Effata - Otvori se!« znači poziv na otvaranje dijalogu za istinu i pravdu, koji ne smije biti dijalog slijepih ili gluhih, već težnja za uzajamno stvaranje boljih međusobnih ljudskih odnosa koji se, iz dana u dan, kako smo svjesni, nažalost, sve više zatvaraju nepremostivim zidom razdvajanja na bogate i siromašne, na moćne i bezvrijedne.
Zato i danas možemo reći da je Isusov nauk onaj koji oslobađa. Evanđelje je poruka slobode i jednakosti, jer ima i posjeduje božansku osloboditeljsku snagu. Zato naša Crkva ove nedjelje pred nas stavlja Isusa koji je milostiv i sućutan, koji se stavlja na stranu prikraćenih, ugroženih, onih na rubu društva.

Čudesno ozdravljenje bilo je navještaj da Isusov spasenje želi dotaknuti sve ljude. Oko bolesnika se Isus uistinu, možemo reći, zaposlio. Htio mu je izvana pokazati kako ga dira njegova nevolja, htio je da mu time iskaže svu svoju pažnju i ljubav. Iza čina ljubavi, kaže se, uvijek stoji osoba darovatelja. Zato Isus spaja svoje čudotvorne pokrete sa zazivom Božjega blagosova.
U ovom primjeru, Isus poziva svoje vjernike da u čudesnom ozdravljenju ne gledamo vanjski učinak, nego da se otvorimo Bogu koji može ozdraviti našu dušu od svakoga grijeha kada ga to u iskrenom pokajanju zamolimo.
Gdje god se ljudi otvaraju Isusovom spasiteljskom djelovanju, gdje god se vjernici uključuju u njegovo dobro-tvorstvo, ozdravljajući društvene prilike svoga vremena, tu će nastati novo nebo i nova zemlja za kojom svi težimo. Amen.