XXII. nedj. kroz godinu SRČANI VJERNICI

XXII. nedjelja kroz godinu
OVI ME VJERNICI ŠTUJU USNAMA I SRCEM
Duhovna misao

Svi smo željni boljega svijeta, i svi čeznemo za boljim životom. Oko nas sve želimo novo i radujemo se svakoj novini. A, danas se moramo upitati, dok nas sve novo i bolje raduje, želimo li sebe vidjeti kao bolje kršćane i kao nove ljude. Na sve smo novosti spremni da bude dobro i da bude bolje, ali moramo biti spremni da očistimo vlastito srce i osjećaje, ono naše osobno, našu nutrinu.
Od dana našega krštenja, mi smo navezani na Boga. Postali smo djeca Božja, njegova smo svojina, njegovo smo dobro. Od nas traži da budemo i dobri slušatelji njegove riječi, ali i njezini izvršitelji.
Hvala Bogu, možemo reći, sve što dobro učinimo, djelo je njegove milosti u nama. Zato nam poručuje da nije dovoljno samo znati njegove zapovijedi, nego svojim životom moramo učiniti da kršćanski nauk bude naša nutrina koja obogaćuje naše srce i naše djelovanje.
Isus je, ove nedjelje, u susretu s «pravednicima» razotkrio njihovu dvoličnost, jer se nije radovao njihovom znanju Božji zapovijedi. što su izlazile s njihovih usana, jer im je srce bilo daleko od prave pobožnosti.
Ovom porukom Isus nas uči istinitosti života – istinitosti što se ne raspoznaje u izvanjskom obličju i u mnoštvu izgovorenih molitava, nego u čistoći nutrine i iskrenosti života.
Stoga ove nedjelje, dragi vjernici, zamolimo dobroga Boga da s našega lica ukloni masku krivih pravednika i krivih pravovjernika. I zamolimo ga da nam udijeli snage da mognemo pogledati u svoju nutrinu da naše kršćansko lice bude odraz našega srca u kojemu njegov Duh prebiva. Amen.