XIX. nedj. kroz godinu KRUH NAŠ ZAUVIJEK

XIX. nedjelja kroz godinu
ISUS – KRUH ŽIVOTA
Duhovna misao

Dragi vjernici, u danima ispunjenim radom i problemima, ali također u danima odmora i opuštanja, Isus nas poziva da ne zaboravimo da je nužno brinuti se za materijalni kruh i obnoviti svoje tjelesne snage, ali je još od veće nužnosti poraditi na tome da produbimo naš vjerniči odnos s njim, da jačamo našu vjeru u njega koji je “kruh života”, koji ispunja našu želju za istinom i ljubavlju.
Imao je hrabrosti reći za sebe, kako smo čuli u Evanđelju, da je kruh života koji može utažiti našu glad, kada je rekao: Ja sam kruh života; tko dolazi k meni, neće ogladnjeti.
Ova tvrdnja, kako ono vrijeme, tako i danas, njegov je izazov i njegov je poziv: označio je sebe kao osobu – kruhom, da je on kruh; i poziva nas da ga blagujemo.   
Tako je izjednačio kruh koji je umnožio, podijelio i kojim je nahranio svoje slušatelje – sa svojim tijelom koje predaje za život svijeta.
Uistinu, on je postao kruh koji nas hrani, upravo ondje gdje je, kao osoba, nemoćan, visio na križu. To je izazov vjere: umirući Isus postaje hrana za nas, za život vjernika.