XV. nedj. kroz godinu ISUSOVI POKLISARI

XV. nedjelja kroz godinu
KRIŽONOŠE
Duhovna misao

Isusov način poslanja učenika, o kojemu govori današnja nedjelja, još je jedan dokaz da kraljevstvo nebesko nije od ovoga svijeta. I da se evanđeosko poslanje ne može mjeriti redovitim mjerilima suvremene uspješnosti. Ovo je znak da se djelotvornost kraljevstva nebeskoga i ljudska mogućnost ne ostvaruju na isti način. Razlika se očituje u tome da Evanđelje djeluje kao da ne treba posebnu materijalnu pomoć za uspjeh. Da bi se kraljevstvo nebesko ostvarilo među nama, dosta je naša vjernička gostoljubljivot. Jer navještaj kraljevstva nebeskoga možemo prihvatiti samo kao dragoga gosta, bez prisile i kupovne moći, da bi bilo djelotvorno.
Poslanje Isusovih učenika, kako nas izvještava evanđelist Marko, ne nalikuje na današnje promidžbene poruke. Evanđelje nije potrošna roba, prigodni proizvod, a niti, kako bi mnogi željeli, dodvoravajući nauk suvremenim prohtjevima.
Zato je, kako smo čuli, Isus bio svjestan da mnogi, kojima je upućen poziv za kraljevstvo nebesko, neće prihvatiti ponuđenu ponudu. Kako postoji prosudba, je li nešto dobro i prihvatljivo, tako postoji i osuda da se ponuđeno odbaci i odbije.
Kraljevstvo nebesko, koje počinje u Isusu, a u koji smo i mi uključeni, kao njegovi učenici, ne kupuje se ni srebrom ni zlatom, nego – samim sobom. U konačnici, to znači, da nam se sam dobri Bog ponudio na dar, te očekuje da se i mi njemu darujemo.
Stoga, kao što smo skrušili svoju dušu na pokajanje, na početku misnoga slavlja, i svrstali sebe u red Božjih odabranika za kraljevstvo nebesko, tako i sada, riječima našega vjerovanja, odlučimo se za život budućega vijeka na nebesima. Amen.